Articles

commentjson – opmerkingen Toevoegen in JSON-bestanden¶

API-Documentatie¶

commentjson.loads(tekst, **kwargs)¶

Deserialiseren tekst (een str-of unicode-exemplaar met een JSONdocument met Python of JavaScript als commentaar) aan een Python object.

Parameters:

  • tekst-seriële JSON-string met of zonder commentaar.
  • kwargs – alle argumenten die json.ladingen accepteren.

verhogingen:

commentjson.JSONLibraryException

geeft:

dict of list.

commentjson.dumps(obj, **kwargs)¶

Serialize obj to a JSON formatted str. Accepteert dezelfde argumentsas json module in stdlib.

Parameters:

  • obj-een JSON serialiseerbaar Python-object.
  • kwargs – alle argumenten die json.dumps accepteert.

verhogingen:

commentjson.JSONLibraryException

geeft Str:

seriële Tekenreeks terug.

commentjson.load(fp, **kwargs)¶

Deserialize fp (a .read () – ondersteuning van bestand – achtige object met ajson document met Python of JavaScript-achtige opmerkingen) naar een Python object.

Parameters:

  • fp-a .read ()-ondersteunend bestand-achtig object met een JSONdocument met of zonder commentaar.
  • kwargs – alle argumenten die json.lading accepteert.

verhogingen:

commentjson.JSONLibraryException

geeft:

dict of list.

commentjson.dump(obj, fp, **kwargs)¶

Serialize obj as a JSON formatted stream to fp (a.write()-supporting file-like object). Accepteert dezelfde argumenten als JSON module in stdlib.

Parameters:

  • obj-een JSON serialiseerbaar Python-object.
  • fp-a .read ()-ondersteunend bestand-achtig object met een JSONdocument met of zonder commentaar.
  • kwargs – alle argumenten die json.dump accepteert.

verhogingen:

commentjson.Jsonlibraryexception

exception commentjson.JSONLibraryException