Articles

Carl Orff

(1895 – 1982)
Carl Orff - Praha Koncerty Klasické hudbyCarl Orff – učenec, pedagog a skladatel – žil většinu svého života v Mnichově, Bavorsko. Mnoho z jeho hlavních originálních děl je ponořeno do Bavorského folklóru.

užijte si klasické koncerty Orff music v Praze. Rezervovat vstupenky on-line >>>

Po první Světové Válce, během níž byl zraněn, Orff se obrátil ke studiu hudby od pozdní Renesance a raného Baroka, zvláště Claudio Monteverdi. To by ovlivnilo jeho pozdější opery. Získal solidní pověst pro jeho realizaci několika Monteverdi skóre, počínaje Orfeus v roce 1924, a zinscenovali a provedli několik děl pak-zanedbané Heinrich Schütz. Orff první veřejný úspěch přišel v roce 1937, s premiérou Carmina burana, jeho nastavení ze sbírky středověké poezie našla v Bavorském klášteře.

během Třetí říše se Orff snažil držet hlavu dole. Jeho hudba z velké části zmizela ze scény, ale znovu se objevila poválečná. Po válce byl obviněn z nacistických sympatií, hlavně lidmi, kteří nenáviděli jeho hudbu. Ačkoli Orffova osobnost byla méně než atraktivní, je to vlastně lež. Nejenže neexistuje důkaz, že Orff kolaboroval, ale mnoho jeho přátel bylo spojeno s umučeným protinacistou Dietrichem Bonhoefferem. Většina důkazů silně naznačuje, že Orff se o politiku vůbec nezajímal. Orff také se stal mezinárodně známý jako hudební pedagog, s objetí Orff-Schulwerk, obrovský a pokračující sbírka skladeb pro děti, napsaná ve spolupráci s Gunild Keetman, začíná v roce 1935. Orff zdůraznil základní prvky hudby: hlavně rytmus a melodii v průběhu komplikací. Děti tleskaly, zpívaly a gradovaly na speciálně navržené nástroje, které vyžadovaly více muzikálnosti než techniky.

Carmina burana, bezesporu hitem Orff kariéru, byl ovlivněn jeho styl a instrumentaci podle Igora Stravinského Les Noces z roku 1923. To má tendenci zastínit ostatní Orff výstup, zejména jeho vysoce originální „Bavorské opery,“ Der Mond (1938) a Die Kluge (1942). Zde Orff zdokonalil svůj „lidový“ styl, jehož semena zasadil do Carminy burana: náhradní, laděný a nesmírně zábavný. Libreta, psaná hustým Bavorským dialektem, jsou sama o sobě velmi kvalitní. Během války a po ní se posunul ještě dále, aby svou hudbu rozdělil na základní prvky, obvykle vázané na Nastavení klasických textů. Vrcholem tohoto období patří Antigona (1949) a Oedipus der Propašovat (1959), a to jak nastavení Hölderlin to překlady Sofokla, Catulli carmina (1943), a Trionfo di Afrodite (1951), na základě textů Euripides a Sappho. Orff seskupil poslední dvě skóre s Carminou buranou a vytvořil velkou jevištní práci Trionfi.

U jeho nejvíce charakteristické, Orff hudba spoléhá na opakování krátké fráze, elektrizující rytmus, více-než-obvykle závislost na bicí, často v překvapivě lyrický způsob a transparentní orchestrální barvy. I když je jeho dílo tak odlišné ve idiomu, platí nesmlouvavý dluh ranému baroku.

nikdy nebyl tak plodný, Orff psal stále méně, jak stárl. Od roku 1971 až do své smrti v roce 1982 věnoval velkou část své energie svým osmi svazkům Carl Orff und sein Werk: Dokumentation. Různé Modernistické frakce se snažil vyhodit ho klubu, ale jeho osobitý hudební odmítá zemřít, a dokonce měl potomky, a to zejména některé minimalisty.