Articles

CathiaJ

bludy Sir Arthur Evans

Sir Arthur Evans byl archeolog, který v roce 1900 začal kopat a rekonstruovat „velké město“ Knossos na Krétě. Věřil, že objevil palác krále Minose a jeho notoricky známý labyrint, kde byl podle legendy uvězněn Minotaur. Stal se posedlý tímto objevem a strávil téměř 30 let svého života a velkou část jmění své rodiny na rekonstrukci paláce. Dokonce se pokusil znovu vytvořit sloupy paláce a jeho fresky.

Knossos fresco a sloupec

Evans měl číst Homér a starověkých řeckých historiků, byl fascinován Minojské civilizace a věřil, že to bylo větší než řecké civilizace. Ve skutečnosti napsal, že „Řecko bylo pevninskou větví minojské kultury, pouhou Minojskou plantáží“ (Andrew Robinson 75). Evans byl špatně na mnoha účtech a jeho ukvapené závěry a předpoklady byly zdiskreditovány archeologové od roku 1940.

je to zajímavé, pro mě ne proto, že jeho zjištění–když zemřel, měl dosud k dekódování tablet napsané s primitivní postavy, který on nazval „Lineární Skript Třídy B“ a které ze dne dvě až tři století před Trojan válkou, protože jsou v některých ohledech minimální. Je zajímavý tím, že ve svém profesním i osobním jednání v akademické obci představuje nejhorší plemeno badatelů.

Evans byl plný snů o vznešenosti a odmítl odhalit, co našel v vykopávkách na Krétě, kolegům archeologům z chamtivosti a sobectví. Ve skutečnosti, Andrew Robinson líčí incident, kdy „ředitel British School v Aténách se odvážil nesouhlasit“ a nesouhlasí s Evans; důsledkem bylo, že „musel odejít ze své pozice, byl vyloučen z kopání v Řecku po značnou dobu“ (Ztracené Jazyky, 76). Evans vládl poli s hrůzou a jeho „hegemonie nad prakticky každým učencem v oboru se stala pravoslaví“. Nechtěl sdílet tablety, které jeho tým vykopal s ostatními kolegy ze strachu,že by je mohli dekódovat dříve, než to udělal. Mezitím postupoval pomalu a špatně vykládal symboly. Při jedné příležitosti, když jeho tým objevil řadu těchto stránek ve tvaru tablety, která jsou v křehkém stavu, „i drolivém stavu“ se mu podařilo zničit přes neopatrnost tím, že jim ve „skladu s děravou střechou“.

Evans s tablet

Evans‘ monopol pole bylo tak silné, že „Oba myšlenku řecké nadvlády nad Mínojci a představa, hieroglyfické phoneticism byly považovány za hranicí intelektuální počestnost“. Až do jeho smrti, ve věku 90 let, v roce 1941, mohli jeho kolegové a přítel konečně získat tablety a pustit se do pečlivého úkolu dekódovat jejich obsah a opravit jeho chyby. Evans po sobě zanechal dědictví neuspořádaných a nesouvislých poznámek, které bránily pokroku dešifrování „jak je sám muž brzdil, když žil“.

obsah tablety byl nakonec dekódovány jeden z Evanse studenti Michael Ventris, který se ocitl v rozporu jeho mentora předpoklady, když to stalo se jasné, že tablety byly napsány v řečtině, ne Minojské a ; Kréta byla napadena Řekové, kdo vymyslel speciální systém kódů pro záznam administrativní a banální fakta o ekonomiku a o chod paláce.

evansův příklad není ojedinělý. Akademická obec a širší výzkumná komunita je prosycena egoistickými, mocenskými megalomany, kteří obětují svou etiku a kariéru svých kolegů za šanci získat slávu. Akademická obec trpí opozičními silami spolupráce a konkurence. Konkurence má často přednost, protože ega musí být uspokojena. Evans investoval své vlastní štěstí v jeho výzkumu, ale on byl schopen dosáhnout úrovně slávy toužil, protože jeho odmítnutí spolupracovat omezena jeho šance na rozvoj jeho přepis. Žije dál v historii jako výzkumník, který bránil výzkumu, dekodér, který nedokázal rozluštit.

kniha Andrewa Robinsona je ztracena: záhada nerozluštěných skriptů světa. Thames & Hudson, 2009.