Articles

co je maskování dat?

maskování dat je technika zabezpečení dat, ve které je datová sada kopírována, ale s citlivými daty zmatená. Tato neškodná replika se pak používá místo autentických údajů pro účely testování nebo školení.

co potřebuji vědět o maskování dat?

maskování dat nenahrazuje pouze citlivá data mezerami. To vytváří charakteristicky neporušený, ale nepravá, repliky osobně identifikovatelné údaje nebo jiných vysoce citlivých údajů v zájmu zachování složitosti a jedinečné vlastnosti data. Tímto způsobem testy provedené na správně maskovaných datech přinesou stejné výsledky jako na autentickém datovém souboru.

jaké jsou výhody maskování dat?

maskování dat je nezbytné v mnoha regulovaných průmyslových odvětvích, kde musí být osobní identifikační údaje chráněny před nadměrnou expozicí. Maskováním dat může organizace podle potřeby vystavit data testovacím týmům nebo správcům databází, aniž by byla ohrožena data nebo se nedostala do souladu. Primárním přínosem je snížení bezpečnostního rizika.

jaké jsou výzvy maskování dat?

maskování dat je obtížné, protože změněná data musí zachovat všechny vlastnosti původních dat, které by vyžadovaly specifické zpracování. Přesto to musí být dostatečně transformovány tak, že nikdo prohlížení replika by být schopen zvrátit-inženýr. Komerční softwarová řešení jsou k dispozici pro automatizaci maskování a poskytují důvěru v kvalitu obfuskace.