Articles

FVB Myši

V roce 1966, 2 kmeny NIH SWISS myší, HSFR/N a HSFS/N, byly vybrány na základě jejich rezistence či citlivost, respektive, aby se histamin následující dávivému (černému) kašli očkování.

v 8. generaci (v roce 1970) byla v kmeni HSFS/N zdůrazněna přítomnost alely Fv1b, která indukuje citlivost na kmen B viru Friend murine leukemia. Myši homozygotní pro tuto alelu byly inbrední, čímž se vytvořil kmen FVB / n. Přítomnost velkých pronuclei v embrya, která pomáhá mikro-vstřikování a jejich velké vrhy přispívají k vhodnosti FVB/N napětí pro transgenozi. Ve srovnání s jinými inbredními kmeny je respirační systém FVB/N citlivý na astma s významnou produkcí antigen-specifických IgE protilátek. Jeho H2Q MHC haplotyp nevydrží,
FVB / n myši jsou odolné vůči indukci artritidy injekcí kolagenu.

FVB/N myši jsou velmi aktivní a vyvíjejí mírnou hypertermii pod stresem. Na FVB/N kmen není rozvíjet spontánní nádory a vykazuje určitou odolnost vůči chemické indukci papilomy, které, jakmile se objeví, většinu času pokroku se karcinomů. Tento kmen je homozygotní pro alelu Pde6brd1, což vede k degeneraci sítnice.