Articles

Jevons Paradox revisited: důkazy pro vymstít z vyšší energetické účinnosti

Počínaje William Stanley Jevons v roce 1865, řada autorů tvrdí, že ekonomicky oprávněné zvýšení energetické účinnosti spíše zvýší, než snížit spotřebu energie. Jevonsův Paradox je nesmírně obtížné empiricky otestovat, ale mohl by mít hluboké důsledky pro energetickou a klimatickou politiku. Tento dokument shrnuje a kritiky argumenty a důkazy, které byly citovány na podporu Jevons Paradox, zejména se zaměřením na práci Len Brookes a Harry Saunders. To identifikuje některé empirické a teoretické nedostatky v tyto argumenty, upozorňuje na otázky, které pro zvýšení ekonomické ortodoxie a poukazuje na některé zajímavé paralely mezi těmito argumenty a ty, které používají ‚biofyzikální školy ekologické ekonomie. Zatímco důkazy ve prospěch ‚Jevons Paradox‘ je zdaleka přesvědčivý, to naznačuje, že v celé ekonomice odskočit účinky jsou větší, než se běžně předpokládá, a že energie hraje důležitou roli v řízení zlepšení produktivity a ekonomického růstu, než se běžně předpokládá.