Articles

Job 14 význam

pojďme otevřít naše Bible starozákonní knize Job, a kapitola 14. Job 14 význam.

věřím, že nás tato studie neomrzí. Já osobně jsem byl těší jde nad rámec typický léčba první a poslední pár kapitol z knihy a opravdu kopání do střední části poezie.

nemusí to kázat velmi dobře – ale myslím, že je opravdu užitečné pochopit, co se v těchto kapitolách sděluje. Protože je to všechno ziskové.

a tak se Opásejme bedra naší mysli a začneme naši cestu 14. kapitolou této nádherné knihy, která nám předá moudrost, pokud to dovolíme.

Job se zaměřuje na pomíjivost člověka

nyní Job začíná tuto kapitolu hovořící o pomíjivosti člověka – skutečnost, že naše životy jsou tak krátké.

a tak nejen, že člověk není trvalý-ale jeho život je také plný problémů. A Job určitě prožíval obě tyto skutečnosti.

a všimněte si metafor, které Job používá k zobrazení stručnosti života lidstva.

Job mluví o květině. A je to druh květiny, která rychle vyroste. A pak-ať už je to kácené nebo jen chřadne-je to pryč stejně rychle, jak se zdálo.

a pak Job mluví o tom, že život je jako stín-něco tak dočasného. Jakmile světlo změní svůj úhel nebo když se objekt vrhající stín pohybuje-je pryč. Už žádný stín. Jen tak.

a Job říká, že život pro lidi je takový. Dočasný. A ustaraný. Hlavně kvůli Jobovi.

Práce se diví, proč je Bůh tak krutý, aby nestálé Práce

A tak, ve světle skutečnosti, že člověk je celý život – a zejména Práci vlastní život – je dočasné a potížích – Práce se diví, proč Bůh z vesmíru může být tak krutý k němu.

3 a hledíš na takového,
a přivedeš mě k soudu?

takže, Job obrázky Boha jako zamykání v práci s očima. Jen intenzivně zírat na Job – k Jobově vlastní škodě.

a to proto, že Job si také představuje Boha jako uvedení Joba před soud, aby ho usvědčil ze zločinů.

ale-jobův bod je-proč všechen ten povyk o stvoření, jehož život je tak krátký a plný zmatků?

jako by Bůh neměl větší starosti, než trápit již tak problematickou práci.

a ještě jednou si musíme připomenout, že Job je přesvědčen, že Bůh jedná tímto způsobem vůči němu-ne proto, že Job má zvláštní zjevení od Boha, že tomu tak je – ale proto, že to tak vypadá, jak to bylo.

Protože – v Práci, v mysli a v myslích jeho tři přátele – a možná i na Elihu později – špatné věci se stávají špatným lidem a dobré věci se stávají dobrým lidem. Tomu říkáme teologie odplaty.

takže pokud se ve vašem životě děje něco špatného, je to proto – že jste špatní-říká Job a obsazení postav v této knize. Ale Job ví, že není špatný. Dokonce i Bůh může zaručit, že je spravedlivý člověk. Ne bez hříchu. Ale spravedlivý.

a proto, pokud se něco špatného děje někomu dobrému, pak to Bůh určitě dělá.

ale takhle si Job nemyslí, že by Bůh měl jednat. Je to mimo charakter s bytostí, kterou Job uctíval a sloužil tolik let.

a to vše je pro Job naprosto matoucí.

a tak, když je váš život těžký-znamená to, že vás Bůh trestá za hřích –

mohlo by to znamenat jen to! A ještě, může existovat i jiné vysvětlení-jako nebeská sázka mezi Bohem a Satanem.

a pokud život jde dobře-znamená to, že Bůh je s vámi opravdu potěšen?

mohlo by to znamenat, že! Ale může to být jen to, že Bůh, který posílá svůj déšť na spravedlivé a nespravedlivé, se děje, aby vás ten den chtěl upřednostnit.

takže potřebujeme pomoc-stejně jako Job-abychom přestali interpretovat, jak se Bůh cítí a co o nás Bůh myslí na základě okolností v našem životě.

Jak tedy víme, co si o nás Bůh myslí? Otevřete Bibli a přečtěte si ji. Říká vám to tam. Říká vám, že pokud důvěřujete Kristu, jste přijati v milovaném. Že tě miluje. Že vás nic nemůže oddělit od té lásky.

také vám říká, že trestá ty, které miluje. Říká vám, že všichni, kdo budou žít zbožně, budou trpět pronásledováním. Dává vám příklady zbožných lidí, kteří trpí.

takže založme naše myšlení spíše na Božím slově než na našich pocitech a okolnostech.

a existuje jen jeden způsob, jak zjistit, co říká Jeho Slovo. A to čtením. Buďme jako jednotlivci v jeho slově pravidelně.

Bůh zjevně považuje Joba za nevratně nečistého

nyní, jak jsme viděli dříve, Job začíná přemýšlet, jestli snad zhřešil a jen Bůh si to pamatuje. Možná je Job opravdu jedním z těch špatných lidí, kteří-sami-by se jim měli stát špatné věci.

a zdá se, že Jobovi, že Bůh ho zvažuje nad rámec toho, aby mohl být očištěn od svého hříchu. Možná je nečistý. A pokud tomu tak je, pak je práce beznadějná, protože…

4 Kdo může přinést čistou věc z nečistého?
ani jeden.

A tato otázka nám připomíná to, co říká Pán ve Starém Zákoně knihu Ageus, když se zeptá, kněží, když se dotknout chleba s svaté maso v případě, že chléb se stává svatým.

tady máte chleba. Máš tady maso, které bylo zasvěceno Bohu. A otázkou je, zda maso zasvětí chléb, pokud se oba dotknou.

a odpověď je “ ne.“Svaté maso neudělá normální chléb svatým. Nemůžete posvětit chléb tím, že na něj položíte zasvěcené maso. Vše, co děláte, je udělat sendvič.

ale opak je jistě pravdou. Kdyby se někdo, kdo byl obřadně nečistý podle mozaikového zákona, dotkl něčeho jiného, ta jiná věc by se stala nečistou.

takže zde práce říká něco podobného. Není možné přinést něco čistého z něčeho nečistého. Nikdo to nemůže udělat. Je to nemožné.

a protože si Job myslí, že ho Bůh považuje za nečistého, cítí se beznadějně, že se to může někdy změnit. A tak se způsob, jakým Bůh jedná s Jobem, nikdy nezmění-alespoň v jeho mysli.

proč trápit už tak krátký život?

a tak Job pokračuje v tomto tématu zpochybňování Boha, proč je s ním tak krutý.

a Jobův další argument zní takto: Bůh určil délku života každého. Ví, jak dlouho bude každý člověk žít. A tak – ve světle toho-Job v podstatě říká, „Pak mě prosím nech žít, dokud tento krátký život, který jsi mi dal, neskončí!“

takže Bůh určuje naše dny – jak dlouho žijeme. To je vše v Božích rukou.

a ta doba je nakonec tak krátká. Tak krátká – ve skutečnosti – že Job naléhá na Boha, aby v podstatě nechal trpící lidstvo na pokoji, dokud jejich krátký život – nad nímž má Bůh úplnou kontrolu – není dokončen.

naděje na strom

nyní práce pokračuje a říká, že existuje naděje na mrtvý strom.

a za chvíli uvidíme, kam s tímto tvrzením půjde. Ale pojďme se řídit tím, co říká.

7 Pro tam je naděje na strom,
pokud to bude kácet,

Tady je naděje…

že to bude rašit znovu,
a to nebude .

a to je případ, i když se zdá, že v mrtvém starém stromu prakticky žádný život nezbyl.

ale pokud do obrázku uvedete jednu klíčovou složku, vrátí se k životu!

9 přesto vůně vody bude,
a dále jako rostlina.

a to je opravdu zajímavý přírodní úkaz. Stromy najdou způsob, jak se vrátit k životu. Dokonce i ty nejošklivější staré stromy, které vypadají stejně mrtvé jako mrtvé, mohou být tak často oživeny. Vypadá to, že vše, co potřebují, je voda a hledají způsoby, jak klíčit a růst a pustit se do nových oblastí.

žádná naděje pro člověka

ale-a to je místo, kde Job jde s diskusí o stromu-na rozdíl od mrtvého stromu-člověk, který zemře, nemá naději na návrat k životu ve svém starém těle. Starý strom prostě ožívá ve stejné podobě – ale pro člověka to tak nefunguje.

10 ale člověk diet, a:
ano, člověk,a kde je?

A opravdu, když máte jít v tomto životě je to, co vidí oko, pak poslední otázka, která tu Práci žádá, je místo, kde jste odešel. Když tělo vašeho blízkého přestane fungovat, kde je? Protože ta věc ležící v rakvi není on! Kde je?

a ještě jednou, nejsme si zcela jisti, co by Job věděl o posmrtném životě. A přesto si nemyslím, že je to práce popírající existenci nebe nebo pekla. Myslím, že je to opět on, kdo se dívá na věci z vnějšího pohledu pouze na člověka.

a naše fyzické smysly, když tělo člověka vyprší, nikdy se nevrátí do stejného těla, nezměněného. To se nestane. Tělo vzkříšení není stejné tělo prokleté hříchem, ve kterém zemřete. Je to nádherné a nové.

Člověk je jako odpařovací moře

Tak, místo toho, aby jako mrtvý strom, který má nějakou naději na nový život pružení zpět do toho, co se zdá být mrtvý – muž je více jako tělo vody, jejíž obsah se vypařuje.

11 Jako voda z moře,
a a drieth:

12 Takže člověk leží dole,
a povstal není:

až do nebes, být ne více,

nesmí vzhůru,
, ani být zvýšen z jejich spánku.

a Job asi nemyslel na to, co známe jako Mrtvé moře. Ale pro mě, to tělo vody by bylo nejlepší ilustrací toho, co tady říká.

Mrtvé moře-zejména v dnešní době-se vypařuje. Toto tělo vody v Izraeli je napájeno ze severu řekou Jordán. Problém tohoto moře je však trojnásobný.

za prvé, zavlažování odčerpává tolik vody, která by normálně pocházela z řeky Jordán.

za druhé, moře nemá žádný odtok a je v podstatě poraženo horkým pouštním sluncem po celý den – což vede k velkému odpařování.

za Třetí, v těchto dnech tam jsou kosmetické firmy, které vlastní části Mrtvého Moře a sklízejí minerální naplněné vodou, v moři, aby se jejich výrobky a loď je na celém světě.

a proto – pokud byste se měli podívat na Mrtvé moře v nějakém moderním mapovém programu online, viděli byste-zejména směrem k jeho jižnímu konci – to, co se na některých místech jeví jako nedostatek vody.

a takto – podle Joba-funguje život člověka. Prostě všichni uschneme. Lehneme si a už se nezvedneme.

to znamená, dokud nebesa nebudou více.

a Job má v tom téměř pravdu. Těla bezbožných mrtvých budou vzkříšena těsně před představením nového nebe a nové země.

A ještě – Práci chybí zvláštní zjevení, které máme, že prohlašuje, že Boží lid bude zvýšena a nyní Kristovy Tisícileté vlády na této staré zemi.

ale Job si tyto skutečnosti pravděpodobně neuvědomuje. V tuto chvíli si ani neuvědomuje, že Bůh působí mimo hranice principu odplaty, kdy vždy trestá zlo okamžitě a vždy okamžitě odměňuje dobro. On a jeho přátelé budou muset mít Boha, aby k nim přišel a nechal je v této skutečnosti, aby to pochopili.

Job chce zemřít-dočasně

a tak se zdá, že tato myšlenka na umírání dělá Job přání pro střední cestu. Chtěl by být chráněn před předpokládaným Božím trestem-možná v hrobě – ale zároveň by chtěl být schopen vyjít z toho hrobu, Jakmile by s ním byl proveden Boží hněv.

13 Ó, wouldest skrýt mě ,
že ty wouldest , dokud tvůj hněv minulosti,
že ty wouldest mi nastavit čas a vzpomeňte si na mě!

Takže, to je to, co Práci má přijít – přát si, aby mohl dočasně zemřít – a tak, protože on si myslí, že to bude nějak mu umožní obejít Boží hněv – které v jeho mysli, je prokázáno skutečností, že Práce je utrpení. Protože ještě jednou – Jobovi a jeho přátelům – pokud se utrpení děje, Bůh to způsobuje – a způsobuje to, protože je naštvaný.

takže Job se uchyluje k fantazii ve formě pohrávání si s touto myšlenkou, že je dočasně mrtvý.

Job si uvědomí, že je to nemožné

ale pak si Job uvědomí, že dočasné umírání je – samozřejmě-nemožné. A tak rezignuje na to, aby trpěl, dokud se v jeho životě něco nezmění.

14 pokud člověk zemře,
bude znovu žít?

a to je jen Jobovo uznání, že dočasná smrt pro něj není volbou.

všechny dny mé vůle čekám,
do mého příchodu.

Tak, Práce je řešení „vydržet“ až se něco stane, aby zmírnit jeho bolest a úzkost – pokud se to někdy stane.

změna přichází

a i když Job nemusí vědět, kdy k této změně může někdy dojít, Job se opravdu těší na čas, kdy se věci mezi ním a Bohem skutečně změní. Čas, kdy ho Bůh přestane trestat a místo toho ho volá a touží po něm ještě jednou.

V tu chvíli …

15 zavoláš a já ti odpovím:
budeš .

a takový byl život pro Joba před nebeskou sázkou mezi Bohem a Satanem. Bůh zavolal a Job odpověděl. Bůh toužil po svém stvoření, Jobe.

teď srovnává se pak

Ale teď, Práci vrací k přemýšlení o této změně, která předvídá děje někdy.

a v Jobově mysli, až tato změna přijde, bude se tolik lišit od toho, jak s ním Bůh zachází nyní. A tak dál porovnává svůj současný bídný stav s budoucím milosrdenstvím, které si je jistý, že jednou zažije.

takže právě teď si Bůh představuje, jak počítá své kroky. Ale v té budoucí době, kdy je Bůh znovu milosrdný k Jobovi, si Job představuje, že Bůh nebude pozorovat ani označovat svůj hřích.

Krytá hřích

A v té budoucí době, kdy Práce je změna konečně přijde – když Bůh volá a touží ho – a když Bůh bude již značka to má hřích ve svém životě, které způsobuje Bůh trápil ho – v té době Bůh bude těsnění, a zašít Práce je nepravost, takže by to nemělo představovat žádné větší problémy pro Práci.

Tak, Práce, obrázky, Boží budoucnosti slitování s ním v podobě, přičemž všechny Práce, je hřích – jako by to byl nějaký doslovný odpad, který musí být uveden do sáčku – a nacpal to všechno do tašky – a pak vlastně šití nebo pokrývat to za dobré.

a tak je to Jobova naděje-doba, kdy Bůh změní svůj přístup k Jobovi. Čas, kdy Job a Bůh jsou zpět v přátelských podmínkách.

Bůh ničí naději člověka

a přesto-počínaje veršem 18-se zdá, že Job je vytržen zpět do své současné reality.

může doufat, že vše, co chce, aby se věci změnily – ale nakonec Job má velmi malou důvěru, že čas, jako je popsán-s Bohem, který ho lituje-se někdy stane.

ve skutečnosti způsob, jakým Bůh ničí naději člověka, jako je Job, je jako padající hory nebo kameny, které se stěhují z jejich místa.

a způsob, jakým Bůh ničí naději člověka, je jako voda odnášející kameny nebo povodně odplavující půdu a to, co z ní roste.

A tady je to, co Práce byla příprava nás ve verších 18 a 19 – jako hory klesají a kameny byly odstraněny a vody nosí pryč kameny a mytí půdy pryč…

ty destroyest .

takže hory, skály a kameny jsou silné a prakticky trvalé – což je přesně to, jak člověk může vidět, v co doufá. Je silný, trvalý, nepohyblivý.

A v Práci na případu a v kontextu toho, co je právě řekl, Práce je naděje, jeho očekávání – je pravděpodobně, že Bůh se promění z jeho hněv a začít být milosrdný k utrpení Práci.

a přesto zde Job připouští, že to, v co doufá – v jeho silnou trvalou touhu po budoucnosti-Bůh to ničí přímo před jeho očima.

A tento temperamentní jeho naděje je Práce jako hora se rozpadá, nebo rock jsou násilně přesunul – nebo kámen nosí pryč od tření.

Práce si myslí, Bůh se ho zabít dřív, než prokazuji milosrdenství

A tak, když na to přijde, Práce je bude spíše pesimisticky myslím, že Bůh bude zabít ho dříve, než on může zažít tuto změnu v Bohu je postoj a přístup k němu.

a Job se považuje za pravděpodobného kandidáta na tento druh léčby od Boha. Jinými slovy, smrt.

mrtví lidé nevědí, jak se jejich dětem daří

a když takový osud postihne člověka a jeho děti dál žijí-situace v jejich životě mohou být úžasné nebo mohou být hrozné. Ale ať tak či onak-ten člověk o tom nic neví.

a samozřejmě v Jobově situaci jsou tyto role obráceny. Jsou to jeho děti – Ne On – které jsou mrtvé. Jeho deset dětí neví, co se děje s jejich trpícím otcem. Je přiveden nízko a přichází k hanbě v odhadu svých přátel-ale o tom nic nevědí.

Bolest před smrtí

A pak to vypadá jako Job kroky zpět v čase s tímto hypotetický muž je diskutovat – kdo nakonec zemře a kdo neví nic o jeho děti, úspěchy nebo neúspěchy. Tento muž-než zemře, jak si Job myslí, že se mu stane-se setká s jeho smrtí velmi bolestivým způsobem.

22 ale jeho bude mít bolest,
a bude truchlit.

a tento popis velmi dobře odpovídá Jobově situaci.

zaměřuje se na vnější fyzické utrpení, které zažívá on a vnitřního citového zmatku, že je dobře obeznámen s…

A to je konec tří kapitol Práce, bědovat nad tím, že ani jeho přátelé, ani Bůh, on sloužil celý svůj život, jsou laskavý a užitečné pro něj.

a tyto tři kapitoly spustí druhý cyklus rozhovorů s jeho třemi přáteli, které začneme studovat příště.