Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • chronická fáze (CP) chronická myeloidní leukémie (CML) s rezistencí nebo intolerancí na alespoň dva předchozí inhibitory kinázy.
  • akcelerovaná fáze (AP) nebo blastická fáze (BP) CML nebo Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfoblastická leukémie (Ph+ ALL), pro které nejsou indikovány žádné jiné inhibitory kinázy.
  • T315I-pozitivní CML (chronická fáze, akcelerovaná fáze nebo blastické fázi) nebo T315I-pozitivní Ph+ ALL.

omezení použití: Iclusig není indikován a nedoporučuje se k léčbě pacientů s nově diagnostikovanou CP-CML.

Nežádoucí účinky, vyžadující lékařskou pomoc

vysoký krevní tlak; vyrážka; bolest břicha; únava; závratě; bolest hlavy; kašel; suchá kůže; zácpa; bolesti kloubů; nevolnost; průjem; zvracení; horečka; nízký počet krevních destiček; nízký počet červených krvinek; nízký počet neutrofilů, nízké hladiny lymfocytů; nízký počet bílých krvinek; srdeční selhání; zápal plic; infekce dýchacích cest, infekce močových cest, periferní neuropatie; bolest zad; svalové křeče; bolest kostí; únava.

riziko vaskulární okluzivní příhody (arteriální a žilní trombózy a okluze, včetně fatálního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, stenózy velkých tepen mozku, závažné onemocnění periferních cév, a nutnost urgentní revaskularizace) a srdeční selhání byly hlášeny s ponatinib.