Articles

Nůžková chůze

tento vzor chůze připomíná loutku. Hypertonie v nohou, boků a pánve znamená, že tyto oblasti se stanou ohnutá do různých stupňů, dávat vzhled krčí, zatímco těsné adduktory produkují extrémní addukce, předložený kolena a stehna bít, nebo někdy dokonce i přejezd, nůžky-jako pohyb, zatímco protichůdné svaly, únosci, se stal poměrně slabý z nedostatku použití. Nejčastější u pacientů se spastickou mozkovou obrnou je jedinec často také nucen chodit po špičkách, pokud nejsou svaly plantarflexoru uvolněny ortaepedickým chirurgickým zákrokem.

tyto vlastnosti jsou nejtypičtější při chůzi nůžek a obvykle mají za následek určitou formu a do určité míry bez ohledu na mírnost nebo závažnost spastického stavu CP:

  • tuhost a nadměrné addukce nohy v proudu
  • plantární flexe hlezenního
  • flexe v koleni
  • addukce a vnitřní rotace v kyčli
  • progresivní kontraktury všech spastických svalů
  • komplikované pomoc pohyby horních končetin při chůzi.