Articles

Přehled

Použití pro Focalization

Focalisation je cenný koncept pro vyprávění životního prostředí designu, protože to usnadňuje úvahy a reflexe artikulaci dramatické konflikty, a to jak uvnitř charakter, jako muka svědomí, a mezi znaky, jako agonistické boj, a také dramatický zvrat focalisations z jedné postavy na druhou, aby povolení multi-perspectivalism, užitečné schopnosti v naší pluralitní a rozmanité svět.

Gerard Genette je naratologické model, představil pozdní 1960, v Číslech, je zodpovědný za stanovení koncepce focalisation v narativní studie. Fludernik (2005: 40) naznačuje, že tento termín je dnes do značné míry nahrazuje tradiční výrazy pohled a názor, ale vztah mezi focalisation a pohledu je mnohem složitější, než jednoduchá výměna.

Niederhoff (2011) navrhuje, aby focalisation „může být definována jako výběru nebo omezení popisné informace ve vztahu ke zkušenosti a znalosti, vypravěče, postavy nebo jiné, hypotetické subjekty v storyworld.“Obecně platí, že Genette myslí focalisation v oblasti znalostí a informací, definování jako výběr narativní informace s ohledem na to, co se tradičně nazývalo vševědoucnost‘. Ryan, Foote a Azaryahu (2016: 20) vyplývá, že rozdíl mezi hlediska a focalisation je, že bývalý je zkratka pro prostorovou pozici, od které scény je pozorován, bez ohledu na to, zda je či není tato pozice je obsazena někým, vzhledem k tomu, že ta naznačuje, že scéna je zapsán v něčí vědomí.

Genette rozlišuje mezi focalizací a vypravěčem. Genette odkazuje na vypravěče prostřednictvím gramatické metafory „hlasu“. Předchozí teorie analyzovaly takové kategorie jako vypravěč z první osoby, vševědoucnost, a perspektiva kamery pod jedním zastřešujícím termínem, obvykle úhel pohledu nebo perspektiva. Genette za to, že takové ošetření předmětu zmatená dvě otázky: kdo je postava, jejíž hledisko orientuje na narativní perspektivy (‚kdo vidí?“), postavení, ze kterého lze sledovat události vyprávění; a velmi odlišná otázka, kdo je vypravěč („kdo mluví?“), bod, ze kterého je příběh vyprávěn. Jeden text může obsahovat několik hledisek nebo druhů focalizace v různých okamžicích vyprávění. Při prezentaci vyprávění čtenářům, autor může použít jeden nebo více ze tří hledisek: první, druhý, a třetí osoba.

Genette rozlišuje mezi nulou focalisation, na jedné straně, a dvojice pojmů, vymezení omezeného hlediska, vnitřní a vnější focalisation, na druhé straně. S nulovou focalisation autorským vypravěčem je nad světem, akční, dívat se dolů na to, a je schopen vidět do postav mysl, stejně jako posun mezi různých místech, kde se příběh odehrává (‚vševědoucího vypravěče‘). Tato perspektiva je neomezená nebo neomezená na rozdíl od omezení vnitřní a vnější focalizace. V případě vnitřní perspektivy je pohled omezen na pohled jediného charakteru; ve vnější perspektivě na pohled na svět zvenčí, který neumožňuje nahlédnout do vnitřního fungování mysli lidí.

Genettean model je však v rozporu, Fludernik (2009) tvrdí, protože reflektor znak je prezentován pomocí internal focalization, ale s/on vidí další znaky pod omezení vnějších focalisation. Reflektor znaky nebo reflektor čísla jsou tzv, původně Henry James, protože oni ‚odrážejí‘ příběh pro čtenáře, spíše než říkat jim, jak vypravěč persona by.

Bal, m. (1997). Naratologie: úvod do teorie vyprávění, 2.vydání. Toronto: University of Toronto Press.

Fludernik, m. (2009). Focalizace, perspektiva, úhel pohledu. In: Úvod do naratologie. Londýn, Velká Británie: Routledge, 36-39.