Articles

Roos Test

Roos Test je běžný test zahrnutý do vyšetření ramene, konkrétně na přítomnost syndromu hrudního vývodu (TOS). Test je velmi snadné provést. To je také známé jako EAST (zvýšené rameno zátěžový Test) Test nebo Hands Up Test.

další testy na syndrom hrudního výtoku zahrnují:

  • Adson’s Test / Adson’s Maneuver
  • Allen Test

Involved Structures

  • subclavian artery
  • brachial plexus
Anatomy of the Thoracic Outlet
Thoracic Outlet
BruceBlaus, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, prostřednictvím Wikimedia Commons

Výchozí Polohy

V tomto testu, pacient zvyšuje jejich paže do 90 stupňů abdukce ve frontální rovině těla s rukama plně zevně rotovaná a lokty na 90 stupňů flexe. Test sedícího roos je, když se tento test provádí v sedě. Test však lze provést i ve stoje.

zkušební pohyb

pacient otevírá a zavírá ruce po dobu až 3 minut.

Pozitivní Test

test je považován za pozitivní, pokud pacient není schopen držet ruce nahoru za 3 minuty, nebo pokud pacient pociťuje bolest, těžkost, nebo parasthesia v rameni, paži nebo rukou.

přesnost testu

přesnost testu Roos pro syndrom hrudního výtoku je obtížné určit a falešné pozitivy jsou běžné.

Video demonstrace