Articles

Ropivakain

Kontraindikaceedit

Ropivakain je kontraindikován pro intravenózní regionální anestezii (IVRA). Nicméně, nová data naznačují, že oba ropivacaine (1.2-1.8 mg/kg v 40 ml) a levobupivacaine (40 ml 0,125% roztok) se používají, protože mají menší kardiovaskulární a centrální nervový systém toxicitu než racemická bupivakain.

nežádoucí účinkyedit

nežádoucí účinky (ADR) jsou vzácné, pokud jsou podávány správně. Většina nežádoucích účinků se týká techniky podávání (vedoucí k systémové expozici) nebo farmakologických účinků anestezie, alergické reakce se však mohou vyskytnout jen zřídka.

Systémové expozice nadměrnému množství ropivacaine především v důsledku centrálního nervového systému (CNS) a kardiovaskulární účinky – účinky na CNS se obvykle vyskytují v nižší krevní plazmě a další kardiovaskulární účinky přítomny ve vyšších koncentracích, i když kardiovaskulární kolaps může dojít také s nízkou koncentrací. Účinky na CNS mohou zahrnovat excitaci CNS (nervozita, brnění v ústech, tinnitus, třes, závratě, rozmazané vidění, záchvaty následované depresí (ospalost, ztráta vědomí), respirační deprese a apnoe). Kardiovaskulární účinky zahrnují hypotenzi, bradykardii, arytmie a/nebo srdeční zástavu – některé z nich mohou být způsobeny hypoxemií sekundární k respirační depresi.

Postartroskopická Glenohumerální chondrolyzaedit

Ropivakain je toxický pro chrupavku a jejich intraartikulární infuze mohou vést k Postartroskopické Glenohumerální chondrolýze.

Léčba overdoseEdit

stejně Jako u bupivakainu, Celepid, je běžně k dispozici intravenózní lipidové emulze, může být účinné v léčbě závažné kardiotoxicity sekundární lokální anestetikum předávkování v pokusech na zvířatech a u lidí v procesu zvaném lipidů záchranu.