Articles

Terapeutický Potenciál Melatoninu: přehled Vědy

Shrnutí

Melatonin je všudypřítomné přirozený neurotransmiter-jako sloučenina produkován především epifýzou. Toto činidlo se podílí na mnoha aspektech biologické a fyziologické regulace tělesných funkcí. Úloha endogenního melatoninu při poruchách cirkadiánního rytmu a poruchách spánku je dobře zavedena. Některé studie ukázaly, že melatonin může být také účinný při rakovině prsu, fibrocystických onemocněních prsu a rakovině tlustého střeva. Melatonin bylo prokázáno, upravit imunitu a reakci na stres, a některé aspekty stárnutí; některé studie prokázaly zlepšení v poruchy spánku a „sundowning“, u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Antioxidační úloha melatoninu může být potenciální využití pro podmínky, ve kterých je oxidační stres zapojen do patofyziologických procesů. Množství akcí a rozmanitost biologických účinků melatoninu naznačují potenciál pro řadu klinických a wellness vylepšení použití. Tento přehled shrnuje fyziologii melatoninu a diskutuje potenciální terapeutické využití melatoninu.

Melatonin je široce se vyskytující sloučenina podobná neurotransmiteru odvozená primárně z epifýzy. Vyrábí se také v řadě dalších oblastí, například v gastrointestinálním traktu. Jakmile je označen jako hlavní hormon, bylo zjištěno, že se podílí na mnoha aspektech biologické a fyziologické regulace.

syntéza a fyziologická Role u lidí

Melatonin je indolový hormon, široce distribuovaný v rostlinných i živočišných zdrojích, jako je lidské mléko, banány, řepa, okurky a rajčata. Chemicky je melatonin N-acetyl-5-methoxytryptamin, derivát serotoninu, který je zase odvozen od tryptofanu. Serotonin je první acetylovaný N-acetyltransferázu (pravděpodobně rychlost-limitujícím krokem) a pak methylována enzymem hydroxyindole orthomethyltransferase tvořit melatonin. Syntéza melatoninu závisí na intaktní funkci beta-adrenergního receptoru. Norepinefrin aktivuje n-acetyltransferázu a blokátory beta-receptorů potlačují sekreci melatoninu.

enzymy syntézy melatoninu jsou aktivovány a stlačeny temnotou a světlem. Uvolňování melatoninu následuje cirkadiánní (circa: asi; dias: den) rytmus generovaný suprachiasmatickými jádry v reakci na změny denního světla.

uvolňováním melatoninu udržuje epifýza vnitřní hodiny, které řídí přirozené rytmy funkce těla. Tento zdánlivý hodiny-nastavení vlastností melatoninu vedlo k návrhu, že to je „chronobiotic“ látka, která mění a potenciálně normalizuje biologické rytmy a upravuje časování dalších kritických procesů a biomolekul (hormony, neurotransmitery, atd.), které, podle pořadí, vyvíjet četné periferní akce.