Articles

Cursus Compendium

Gebruik voor Focalization

Focalisation is een waardevol concept voor verhalende omgeving design, want het vergemakkelijkt de bestudering van en reflectie op de articulatie van dramatische conflicten, zowel intra-karakter, zoals de kwelling van het geweten, en tussen de tekens, als agonistische strijd, en ook de dramatische omkering van focalisations van het ene personage naar het andere om vergunning multi-perspectivalism, een handige functie die in onze pluriforme en diverse wereld.Gerard Genette ‘ s narratologisch model, dat eind jaren zestig in cijfers werd gepresenteerd, is verantwoordelijk voor het vaststellen van het concept van focalisatie in narratieve studies. Fludernik (2005: 40) suggereert dat deze term nu grotendeels de traditionele termen perspectief en standpunt heeft vervangen, maar de relatie tussen focalisatie en standpunt is ingewikkelder dan eenvoudige vervanging.

Niederhoff (2011) stelt voor dat focalisatie “kan worden gedefinieerd als een selectie of beperking van verhalende informatie in relatie tot de ervaring en kennis van de verteller, de personages of andere, meer hypothetische entiteiten in de verhalenwereld.”In het algemeen denkt Genette aan focalisering in termen van kennis en informatie, en definieert het als een selectie van verhalende informatie met betrekking tot wat traditioneel ‘alwetendheid’werd genoemd. Ryan, Foote en Azaryahu (2016 ): 20) suggereren dat het verschil tussen standpunt en focalisatie is dat de eerste staat voor een ruimtelijke positie van waaruit een scène wordt waargenomen, ongeacht of deze positie al dan niet door iemand wordt ingenomen, terwijl de laatste suggereert dat de scène is ingeschreven in iemands bewustzijn.

Genette maakt een onderscheid tussen focalisatie en de verteller. Genette verwijst naar de verteller door middel van de grammaticale metafoor van ‘stem’. Eerdere theorieën hadden categorieën als first-person verteller, alwetendheid, en camera perspectief onder één overkoepelende term, meestal oogpunt of perspectief geanalyseerd. Genette was van mening dat dergelijke behandelingen van het onderwerp twee Vraag verwarde: die van wie is het karakter wiens standpunt oriënteert het narratieve perspectief (‘Wie ziet?’), de positie van waaruit de gebeurtenissen van het verhaal kunnen worden bekeken; en de heel andere vraag van wie is de verteller (‘wie spreekt?’), het punt van waaruit het verhaal wordt verteld. Een enkele tekst kan verschillende standpunten of soorten van focalisatie bevatten op verschillende momenten in het verhaal. Bij het presenteren van een verhaal aan lezers, kan een auteur gebruik maken van een of meer van de drie standpunten: eerste, tweede en derde persoon.

Genette maakt onderscheid tussen nul focalisatie, enerzijds, en een paar termen die beperkte standpunten definiëren, interne en externe focalisatie, anderzijds. Met nul focalisatie staat de autorial verteller boven de wereld van de actie, kijkt erop neer, en is hij in staat om in de hoofden van de personages te kijken en te verschuiven tussen de verschillende locaties waar het verhaal plaatsvindt (‘alwetende verteller’). Dit perspectief is onbeperkt of onbeperkt in tegenstelling tot de beperkingen van interne en externe focalisatie. In het geval van intern perspectief is de visie beperkt tot die van een enkel karakter; in dat van extern perspectief tot een blik op de wereld van buitenaf, waarbij geen inzicht wordt gegeven in de innerlijke werking van de geest van mensen.

Het Genetteaanse model is echter inconsistent, betoogt Fludernik (2009), omdat het reflector-karakter wordt gepresenteerd door middel van interne focalisatie, maar hij ziet andere karakters onder de beperkingen van externe focalisatie. Reflector karakters of reflector figuren worden zo genoemd, oorspronkelijk door Henry James, omdat ze’ weerspiegelen ‘ het verhaal aan de lezer in plaats van het te vertellen aan hen als een verteller persona zou doen.

Bal, M. (1997). Narratology: introduction to the theory of narratology, 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press.

Fludernik, M. (2009). Focalisatie, perspectief, gezichtspunt. In: An Introduction to Narratology. London, UK: Routledge, 36-39.