Articles

commentjson-Tilføj kommentarer i JSON files Lars

API Documentation Lars

commentjson.loads(tekst, **kvargs) Lars

Deserialiser tekst (en str-eller unicode-forekomst, der indeholder en str-eller unicode JSONDOCUMENT med Python eller JavaScript ligesom kommentarer) til en Python objekt.

parametre:

  • tekst – serialiseret JSON streng med eller uden kommentarer.
  • kvargs – alle de argumenter, som json.belastninger accepterer.

rejser:

commentjson.Jsonlibraryundtagelse

returnerer:

dict eller liste.

commentjson.dumps(obj, * Accepterer de samme argumentsom json-modul i stdlib.

parametre:

  • obj – et JSON serialiserbart Python-objekt.
  • kvargs – alle de argumenter, som json.dumps accepterer.

rejser:

commentjson.Jsonlibraryundtagelse

returnerer str:

serialiseret streng.

commentjson.load(fp, **kvargs) ret

Deserialiser fp (A .Læs () – understøttende fillignende objekt, der indeholder aJSON-dokument med Python eller JavaScript som kommentarer) til et Python-objekt.

parametre:

  • fp – A .Læs () – understøttende fillignende objekt, der indeholder et JSONdocument med eller uden kommentarer.
  • kvargs – alle de argumenter, som json.load accepterer.

rejser:

commentjson.Jsonlibraryundtagelse

returnerer:

dict eller liste.

commentjson.dump(obj, fp, **kvargs). Accepterer de samme argumenter asjson modul i stdlib.

parametre:

  • obj – et JSON serialiserbart Python-objekt.
  • fp – A .Læs () – understøttende fillignende objekt, der indeholder et JSONdocument med eller uden kommentarer.
  • kvargs – alle de argumenter, som json.dump accepterer.

rejser:

commentjson.Jsonlibraryundtagelse

undtagelse commentjson.JSONLibraryException