Articles

FVB-mus

i 1966 blev 2 stammer af NIH-mus, HSFR/N og HSFS/n, valgt ud fra henholdsvis deres resistens eller følsomhed over for histamin efter pertussis (kighoste) vaccination.

Ved 8. generation (i 1970) blev tilstedeværelsen af Fv1b-allelen, som inducerer følsomhed over for B-stammen af Friend murine leukæmi-viruset, fremhævet i hsfs/N-stammen. Mus, der er homogene for denne allel, blev indavlet, hvilket skabte FVB/N-stammen. Tilstedeværelsen af store pronuclei i embryonerne, som hjælper mikroinjektion og deres store kuld bidrager til egnetheden af FVB/N-stammen til transgenese. Sammenlignet med andre indavlede stammer er FVB/N ‘ s åndedrætssystem følsomt over for astma med en vigtig produktion af antigenspecifikke IgE-antistoffer. Dens H2K MHC haplotype ikke-modstå,
FVB/N mus er resistente over for induktion af arthritis ved kollageninjektion.

FVB / N mus er meget aktive og udvikler en mild hypertermi under stress. FVB / N-stammen udvikler ikke spontane tumorer og viser en vis resistens over for den kemiske induktion af papillomer, som, når de forekommer, for det meste udvikler sig til carcinomer. Denne stamme er homosygøs for Pde6brd1-allelen, hvilket fører til retinal degeneration.