Articles

Jevonsin Paradox revisited: the evidence for backfire from improved energy efficiency

William Stanley Jevonsin (1865) aloittaessa useat kirjoittajat ovat väittäneet, että taloudellisesti perustellut energiatehokkuuden parannukset pikemminkin lisäävät kuin vähentävät energiankulutusta. ”Jevonsin paradoksia” on äärimmäisen vaikea testata empiirisesti, mutta sillä voi olla syvällisiä vaikutuksia Energia-ja ilmastopolitiikkaan. Tämä paperi tiivistää ja kritisoi väitteitä ja todisteita, jotka on mainittu tueksi Jevons ” paradoksi, keskittyen erityisesti työtä Len Brookes ja Harry Saunders. Se tunnistaa joitakin empiirisiä ja teoreettisia heikkouksia näissä argumenteissa, korostaa kysymyksiä, joita ne herättävät taloudelliselle puhdasoppisuudelle, ja osoittaa joitakin mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä näiden argumenttien ja ekologisen taloustieteen ’biofyysisen’ koulukunnan käyttämien argumenttien välillä. Vaikka todisteet ”Jevonsin paradoksin” puolesta ovat kaikkea muuta kuin vakuuttavia, ne viittaavat kuitenkin siihen, että koko talouden rebound-vaikutukset ovat suuremmat kuin on perinteisesti oletettu ja että energialla on suurempi rooli tuottavuuden parantamisessa ja talouskasvussa kuin perinteisesti oletetaan.