Articles

Mediapsykologian urat

Suositeltavat ohjelmat:
sponsoroitu Koulu

Pepperdine University Logo

Pepperdine University

Suositeltavat ohjelmat: Master of Arts in Psychology

Pepperdine University logo

Pepperdine University

featured program: MFT Masters online program – no GRE required to apply.

Southern New Hampshire University Logo

Southern New Hampshire University

Featured Program: online degree in Psychology&Counseling

post University logo

Post University

featured program: Bachelor of Arts in Psychology
Capella University logo

Capella University

: Online Psychology Degree

Purdue University Global Logo

Purdue University Global

Featured Program: Online Master of Science in Psychology

mitä on Mediapsykologia?

nykyään media on yksi elämämme suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista osista. Meitä pommitetaan sillä monin tavoin kaikkialla, missä laitamme sen päälle-televisiossa, internetissä, radiossa, aikakaus-ja sanomalehdissä ja jopa kännyköissämme. Tiedotusvälineet vaikuttavat usein siihen, mitä pukeudumme, mitä katsomme, miten syömme, mitä luemme, kenen kanssa hengailemme, mitä pidämme siistinä ja jopa siihen, miten ajattelemme ja tunnemme.

Mediapsykologia on psykologian haara, joka keskittyy median ja ihmisen käyttäytymisen välisiin suhteisiin. Tämä koskee yksilöitä ja koko yhteiskuntaa. Pohjimmiltaan tämän alan ammattilaiset tutkivat, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa median ja toistensa kanssa median vaikutuksesta. Tämän tutkimusalan avulla voidaan selvittää, miten media vaikuttaa meihin ja miten me koemme tietyt median elementit. Sen avulla voidaan myös määrittää, mitä mediassa voidaan muuttaa, jotta saadaan mieluisampi tai sopivampi kokemus.

mediapsykologian historia alkoi varsinaisesti jo 1950-luvulla, jolloin televisiosta tuli suosittua. Psykologit keskittyivät kuitenkin tuolloin enemmän lapsiin ja television katseluun. Alettiin tutkia, miten television katselu vaikutti lapsen lukutaitoon. Myöhemmin tutkijat alkoivat myös tutkia, jäljittelivätkö väkivaltaista televisiota katsovat lapset todennäköisemmin väkivaltaa tai käyttäytyivät epäsosiaalisesti.

vuonna 1987 perustettiin American Psychological Associationin Mediapsykologian osasto 46. Kenttä tuli entistä suositummaksi sydäntäsärkevien ja pelottavien viikkojen jälkeen sen jälkeen, kun terroristit tuhosivat kaksoistornit syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001. Iskujen väkivaltaisuuden ja nousevien kuolonuhrien vuoksi ihmiset ympäri maailmaa liimautuivat televisioihinsa seuraavina päivinä. Mediapsykologit taas ottivat tämän mahdollisuutena tutkia mediassa esiintyvää väkivaltaa ja sitä, miten se vaikuttaa ihmisiin.

nykyään digitaalisen median kenttä kasvaa kuitenkin eksponentiaalista vauhtia, ja mediapsykologian kenttä kasvaa aivan sen mukana. Mediapsykologit ovat nyt kiinnostuneita paitsi televisiosta ja sen vaikutuksista, myös kaikista viime vuosina esiin nousseista uusista mediamuodoista, kuten Internetistä ja matkapuhelintekniikasta.

miksi tarvitsemme Mediapsykologiaa?

me olemme nykyään mediakeskeinen yhteiskunta, monet meistä viihtyvät ja tarvitsevat mediaa elämässään muodossa tai toisessa. Vaikka jotkut kuinka vihaisivat myöntää sitä, media todella vaikuttaa meihin kaikkiin, tavalla tai toisella. Itse asiassa olisi epätavallista, jos media ei vaikuttaisi meihin, ottaen huomioon, että se ympäröi meitä suurimman osan ajasta.

kysymys, johon mediapsykologit yrittävät vastata, on juuri se, miten se vaikuttaa meihin. Tietyntyyppiset tiedotusvälineet – kuten väkivaltaisia tapahtumia raportoivat uutislähetykset-vaikuttavat usein meihin useimpiin kielteisesti. Mediapsykologian alalla voidaan auttaa vähentämään joidenkin medialajien kielteisiä vaikutuksia, jolloin se on vähemmän stressaavaa.

Mediapsykologian opintojen avulla voidaan luoda myös positiivisempia mediakokemuksia, kuten nautittavia televisio-ohjelmia. Markkinointi-ja mainostoimistot voivat myös käyttää mediapsykologian tutkimuksia tehokkaampien mainosten luomiseen, mikä voi auttaa pitämään talouden kurissa.

nyky-yhteiskunta viettää enemmän aikaa televisioiden ääressä ja Internetissä surffaillen, osittain siksi, että tämäntyyppiset teknologiat ovat yhä paremmin saatavilla. Jokin niin huomattava asia vaikuttaa varmasti meihin. Mediapsykologia on tarpeen useammasta kuin muutamasta eri syystä. Ensinnäkin se auttaa ihmisiä sopeutumaan nopeasti kasvavaan teknologiseen maailmaan. Se voi myös auttaa meitä kietoa päämme ympäri sitä, että kaikki tämä teknologia ei vaikuta meihin, ja se ei ole aina vaaraton informaatioväline meillä on taipumus ajatella se on.

mitkä ovat koulutusvaatimukset Mediapsykologiksi?

alla on psykologien täydellinen koulutuspolku:

Psychologist Educational Track
koulu-ohjelmat Keskimääräinen koulutuksen pituus valinta verkossa tai kampuksella
1. Ansaitse kandidaatin tutkinto Katso ohjelmat 4 vuotta verkossa tai kampuksella
2. Ansaitse maisterin tutkinto Katso ohjelmat 2 lisävuotta verkossa tai kampuksella
3. Ansaitse PHD tai PsyD Katso ohjelmat 2-4 lisävuotta verkossa tai kampuksella

yleisesti mediapsykologia on psykologian sekoitus ja mediatekniikka. Alan urasta kiinnostuneiden henkilöiden olisi varmistettava, että heidän koulutuksensa kattaa molemmat alat.

aloittamiseen tarvitaan yleensä joko psykologian tai viestinnän kandidaatintutkinto, mutta joissakin yliopistoissa on tarjolla myös mediapsykologian kandidaattiohjelmia. Opiskelijoiden tulisi suorittaa erilaisia kursseja, jotka liittyvät tähän alaan. Tämä sisältää yleensä kursseja, kuten yleinen psykologia, Kehityspsykologia, sosiaalipsykologia, ja käyttäytymistiede. Viestinnän, median, digitaalisen median ja teknologian kurssit ovat myös hyviä valintoja mediapsykologian uralla.

vaikka siellä nelivuotisen kandidaatin tutkinnon suorittaneet saattaisivat työllistyä lähtötason virkoihin, useimmat todella menestyneet mediapsykologit jatkavat jatko-opintojaan, kuten maisterin ja tohtorin tutkintoja.

Kiinnostaako mediapsykologian tutkinto verkossa?

mitä Mediapsykologi tekee?

suurin osa mediapsykologeista on tutkijoita. He saattavat tarkkailla yksilöitä ja haastatella heitä heidän reaktioistaan tietyntyyppisiin tiedotusvälineisiin. Mediapsykologien tutkimusta voitaisiin tehdä millä tahansa osa-alueella. He voisivat esimerkiksi tutkia, miten ihmiset mieltävät tietynlaiset tiedotusvälineet tai miksi media vaikuttaa toisiin ihmisiin enemmän kuin toisiin. Tämän tutkimuksen tulokset voidaan sitten koota raporteiksi joko tiedotus-tai käytännön tarkoituksiin.

tehtyään alkuperäistä tutkimusta tai tutkittuaan mennyttä tutkimusta mediapsykologi voi sitten soveltaa havaintojaan reaalimaailman tilanteisiin. Heitä saatetaan esimerkiksi kehottaa selvittämään, miksi jotkut katsovat todennäköisemmin joitakin televisio-ohjelmia. He voivat sitten tarjota käytännön ratkaisuja lisätä katsojia näiden sarjojen. Niitä voidaan myös pyytää auttamaan sellaisen suunnitelman laatimisessa, jolla tietyntyyppisistä tiedotusvälineistä tehdään miellyttävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä.

Mediapsykologit voisivat toimia myös markkinointikonsultteina. Ammattilaiset tällä alalla ovat yleensä vastuussa yrittää selvittää, miten saada ihmiset vastaamaan paremmin mainoksia tiedotusvälineissä. Tämä voidaan toteuttaa millä tahansa tavalla, mainoksen uudistamisesta hienovaraisempiin muutoksiin, kuten eri taustamusiikkiin tai väreihin.

tietyntyyppisiä medioita voidaan käyttää myös opetusvälineinä, ja mediapsykologeja saatetaan pyytää tehostamaan näitä välineitä. Kaksi erinomaista esimerkkiä tästä ovat Opettavaiset lastenohjelmat ja opastavat DVD: t.

muutama mediapsykologi saattaa työskennellä myös terveydenhuoltoalalla. Ne voivat auttaa luomaan terapeuttista ja omatoimista mediamateriaalia.

missä Mediapsykologi työskentelee?

Mediapsykologit voivat usein työllistyä alueille, joilla media on yleistä. Nyky-yhteiskunnassa se on lähes kaikkialla.

mediapsykologeja löytyy useimmiten yleisradioyhtiöistä, kuten televisio -, radio-ja elokuvastudioista. He voisivat työllistyä myös markkinointi-ja mainostoimistoihin.

opetusalalla on myös tarvetta mediapsykologeille. He voivat työskennellä esimerkiksi koulujen ja yliopistojen kanssa auttaen luomaan tehokkaita opetusmateriaaleja, kuten DVD-levyjä ja interaktiivisia ohjelmistoja. Lääkärit ja sairaalat voivat myös pyytää mediapsykologeja auttamaan tehokkaiden omatoimisten ja vuorovaikutteisten terapeuttisten mediaaineistojen luomisessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen apuvälineet ja painonpudotuksen ohjevideot.

Mediapsykologit saattavat myös työskennellä ensisijaisesti tutkijoina valtion ja yksityisten tutkimuslaitosten palveluksessa.

mikä on Mediapsykologin mediaanipalkka?

Bureau of Labor Statisticsin mukaan mediaanipsykologit (BLS luokitteli psykologeiksi, kaikki muut) ansaitsivat toukokuusta 2019 alkaen 101 790 dollarin mediaanipalkan.

koulutuksen tukipalveluyritysten ja liikkeenjohdon ja teknisen konsultoinnin yritysten psykologit ansaitsivat vuosipalkkaa 103 690 dollaria ja 115 360 dollaria toukokuusta 2019 alkaen.

Influences on Media Psychology

  • Dr. Bernard Luskin sai apa: lta kunnian aloittaa maan ensimmäisen Mediapsykologian tohtoriohjelman Fielding Graduate Universityssä.
  • tohtori Joyce Brothers esiintyi ensimmäisenä psykologina omassa televisio-ohjelmassaan 1950-luvun lopulla.