Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • krooninen vaihe (CP) krooninen myelooinen leukemia (KML), johon on liittynyt resistenssi tai intoleranssi vähintään kahdelle aiemmalle kinaasin estäjälle.
  • Akseleraatiovaihe (AP) tai blastivaihe (BP) KML tai Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfoblastileukemia (Ph+ ALL), jolle ei ole indisoitu muita kinaasin estäjiä.
  • t315i-positiivinen KML (krooninen vaihe, akseleraatiovaihe tai blastivaihe) tai T315i-positiivinen Ph+ ALL.

käyttörajoitukset: Iclusig ei ole indisoitu eikä sitä suositella potilaille, joilla on vastikään diagnosoitu CP-KML.

lääkärin hoitoa vaativat haittavaikutukset

hypertensio; ihottuma; vatsakipu; väsymys; huimaus; päänsärky; yskä; ihon kuivuminen; ummetus; nivelkipu; pahoinvointi; ripuli; oksentelu; kuume; verihiutaleiden vähäisyys; punasolujen vähäisyys; neutrofiilien vähäisyys; lymfosyyttien alhainen määrä; alhainen valkosolumäärä; sydämen vajaatoiminta; keuhkokuume; hengitystieinfektio, virtsatieinfektio; perifeerinen neuropatia; selkäkipu; lihaskouristukset; luukipu; väsymys.

ponatinibin käytön yhteydessä on raportoitu verisuonten okklusiivisten tapahtumien (valtimo-ja laskimotromboosi ja okkluusiot, mukaan lukien kuolemaan johtava sydäninfarkti, aivohalvaus, aivojen suurten valtimoiden ahtauma, vaikea ääreisverisuonitauti ja kiireellisten revaskularisaatiomenetelmien tarve) ja sydämen vajaatoiminnan riskiä.