Articles

a Fiumei válság

Dominique Kirchner Reill a fasizmus, a nacionalizmus és a birodalom első világháború utáni bukásának újragondolásával meséli el, hogy a Fiumei emberek hogyan próbálták újra létrehozni a birodalmat a nemzet álcájában.

a Fiumei válság átdolgozza mindazt, amit a fasizmus születéséről, a nacionalizmus felemelkedéséről és a birodalom bukásáról tudunk az első világháború után, elmesélve annak a hároméves időszaknak a történetét, amikor az Adriai Fiume város (ma Rijeka, Horvátország) nemzetközi válságot idézett elő.

1919-ben a multikulturális egykori Habsburg várost megszállták a lángoló költő-katona, Gabriele D ‘ Annunzio félkatonai erői, akik a területet Olaszországhoz kívánták csatolni, és Mussolini inspirációjává váltak. Sok helyi olasz támogatta az erőfeszítést, ápolva a nacionalista fanatizmus szokásos meséjét. Dominique Kirchner Reill azonban azt mutatja, hogy a gyakorlati realitások, nem pedig a nacionalista eszmék voltak a vezetőülésben. Az annektálás támogatása nagyrészt az élet napi frusztrációinak eredménye volt egy” szellemállapotban”, amelyet a birodalom bukása okozott. D ‘ Annunzio ideológiája és protofasiszta karizmája ellenére a Fiumei emberek jólétet akartak, amit a Habsburg szuverenitás alatt élvezett autonómiával társítottak. Ezekben a félhomályos években a világ, ami volt és a világ, ami lesz, az egykori birodalomban sokan igyekeztek helyreállítani a kormányzás ismert formáit, amelyek egykor támogatták őket. Amennyiben a nemzetállamok felé fordultak, nem a nacionalista önrendelkezés iránti buzgalomból, hanem abban a reményben, hogy ezek az államok helyreállítják a kozmopolita Birodalom előnyeit.

a háború utáni nacionalizmus túl sima narratívájával szemben a Fiumei válság megmutatja a császári képzelet kitartását, és alulról faragja ki a történelem nélkülözhetetlen helyét.