Articles

Alexandriai Szent Kelemen

December. A 4. nap egykor egy korai keresztény teológiai szerző hagyományos ünnepe volt, akinek öröksége ellentmondásos, de akit szentként említenek a katolikus egyház Katekizmusában, és XVI. Benedek pápa több beszédében is így jellemezte.
a szóban forgó író Alexandriai Szent Kelemen, aki a város híres Kateketikai iskoláját vezette a második század végén.
Kelemen nem mindig nevezik a Szent egyházi dokumentumok, és az ünnepnap kivették a nyugati liturgikus naptár körül az év 1600 miatt gyanú néhány írásait. Úgy tűnik, hogy a keleti keresztény hagyományok némi vonakodással tekintenek rá. Másrészt nemcsak a katolikus katekizmusban, hanem az egyház társadalmi tanításának összefoglalójában is “Alexandriai Szent Kelemen” – nek hívják.
október. 28, 2012, Az új Evangelizációról szóló Szinódus záró miséjén tartott homíliája során XVI. Benedek pápa figyelemre méltó nyilvános utalást tett rá, mint” Alexandriai Szent Kelemen”, mint másutt. Ebből az alkalomból a pápa Szent Kelemen hosszú idézetével zárta homíliáját. A “Szent” címet azonban a pápa korábbi, 2007.áprilisi közönségbeszélgetése során elvetették az életéről és írásairól.
ebben az Általános hallgatóságban azonban Benedek pápa “nagy teológusnak” nevezte Kelement, akinek Krisztus-központú intellektuális látomása “példaként szolgálhat korunk keresztényei, katekétái és teológusai számára. Kilenc évvel korábban Boldog II. János Pál a filozófia és a teológia úttörő integrációjára hivatkozott 1998-as “Fides et Ratio” enciklikájában.”
Kelemen születési ideje nem ismert, bár valószínűleg Athénban született,és később áttért a kereszténységre. Intellektuális kíváncsisága arra késztette, hogy széles körben utazzon, és egymást követő tanárokkal tanuljon a Földközi-tengeren és a Közel-Keleten. Végül Kelemen Egyiptomban telepedett le, ahol Pantaenus, az Alexandriai Kateketikai iskola tanára alatt tanult.
található egy kulturális és kereskedelmi központ, Alexandria Kateketikai iskola fontos szerepet játszott a fejlődés a teológia során az egyház korai századokban. Kelemen Pantaenus asszisztenseként szolgált, végül maga is tanár lett, 190 körül vezető pozíciót töltött be az iskolában. Teológiai írásai a század vége előtt keringtek, és lehet, hogy pap lett belőle.
a harmadik század elején az egyház elleni üldözés arra késztette Kelement, hogy elhagyja Egyiptomot Kappadókia Kis-Ázsiában. Az egyik korábbi tanítványát abban a régióban, egy Sándor nevű püspököt börtönbe vetettek hite miatt, Kelemen pedig közbelépett, hogy útmutatást adjon a híveknek Cézáreában püspökük bebörtönzése alatt. Kelemen körülbelül 215-ben halt meg Kappadókiában.
Kelemen és más Alexandriai tanítók igyekeztek a katolikus tanokat filozófiailag befolyásolt, intellektuálisan szigorú módon kifejezni. A későbbi egyházatyák, különösen a görög hagyományban, sokat köszönhettek munkájuknak. Az iskola öröksége azonban vegyes: Origenész, az egyik fő képviselője és valószínűleg Kelemen tanítványa olyan tanokhoz kapcsolódik, amelyeket később egy ökumenikus tanács elítélt.
Alexandriai Szent Kelemen művei közül három fennmaradt: a “Protreptikos” (“buzdítás”), amely a keresztény hitet a pogánysággal ellentétben mutatja be; a” Paedagogus “(“a nevelő”), amely bátorítja a keresztényeket az életszentség fegyelmezett keresésére; és a” Stromata “(“Miscellanies “vagy” faliszőnyegek”), amely a hit témáját veszi fel az emberi értelemmel való kapcsolatában.
XVI. Benedek pápa által az új evangelizáció Szinódusának végén idézett “Protrepikosz” egyik részében Szent Kelemen arra buzdította olvasóit: “tegyük félre tehát az igazság iránti vakságot, minden tudatlanságot: és távolítsuk el a sötétséget, amely ködként takarja el látásunkat a szemünk előtt, szemléljük az igaz Istent … mivel mennyei fény ragyogott ránk, akiket sötétségbe temettünk és a halál árnyékába börtönöztünk be, (fény) tisztább, mint a nap, édesebb, mint az élet ezen a földön.”