Articles

Jób 18 kommentár

fordítsuk Bibliáinkat Jób könyvéhez és a 18.fejezethez ehhez a Jób 18 kommentárhoz.

18.feladat jelentése / összefoglaló (KJV)

azt akarom, hogy kép a fejünkben egy egyenlet.

az egyenlet bal oldalán van a “valóság” szó.”

akkor van egy egyenlőségjel (=).

és az egyenlőségjeltől jobbra két konstans van.

e két állandó közül az első “Isten jósága” – ez az ő erkölcsi kiválósága. Az ő kedvessége és szeretete, együttérzése és jóindulata, és így tovább.

akkor van egy plusz jel.

és a második állandó “Isten nagysága” – Ez az ő szuverenitása, hatalma és irányítása, tökéletes ismerete és így tovább.

tehát-el tudod képzelni ezt az egyenletet a fejedben? Realitás = Isten jósága + Isten nagysága.

Isten jó. Isten nagyszerű. És ez az általunk ismert valóság összessége.

mit gondolsz erről az egyenletről? Van némi legitimitása.

de elmondhatom, mit gondoltak Jób barátai erről az egyenletről. Úgy vélték volna, hogy ez az egyenlet teljesen megcáfolhatatlanul igaz.

Isten jó. Szereti az igazságosságot és az igazságosságot. A másik oldalon Isten gyűlöli a gonoszságot. Azért, mert erkölcsileg jó. és akkor jön Isten nagysága, és gondoskodik arról, hogy az erkölcsi egyenesség minden megsértését azonnal megbüntessék ebben az életben. Isten szuverén módon végrehajtja az ítéletet a gonoszok ellen.

és így teljesen természetes, hogy ezek az emberek Jób helyzetét ebbe a rácsba helyezik – ebbe az egyenletbe. És annak ellenére, hogy Jób személyes ártatlanságot és erkölcsi igazságosságot követel – az egyenlet egyszerűen nem így működik, Jób! Nem, ha erkölcsileg becsületes lennél, Isten szuverén módon megjutalmazna.

mert a valóság – minden, amit tudunk és tapasztalunk – az, hogy Isten jó és Isten nagyszerű – és ezért, Jób, látjuk a pusztulásodat, és tudjuk, hogy ez nem más, mint Isten büntető keze, amely szétzúzza gonoszságodat az ő szent markában.

de van egy jó hír, Job! Isten jó. Ha megbánod bűneidet – ami nyilvánvalóan még nekünk is titkos–, de Istennek nem! ha bűnbánatot tartasz, Isten jó, és helyreállít téged.

és Jób maga is hajlandó lett volna elfogadni a valóságnak ezt az egyenletét. És mégis, amit egyre jobban meg fog érteni, az az, hogy van egy változó ebben az egyenletben, amit ezek a barátai nem tudnak.

Isten jóságának és nagyságának két állandója már nem magyarázza meg teljesen Jób valóságát. Régen igen. De az Isten és Sátán közötti mennyei fogadás óta – amelyről Jób nem tud semmit – a dolgok megváltoztak Jób számára.

tehát az a változó, amelyet hozzá kell adni a valóság egyenletéhez, “gonosz.”

valóság = Isten jósága + Isten nagysága + … gonosz!

rossz dolgok. Katasztrófa. A szenvedés – nem csak a gonoszok–, de valóban – még az igazak!

de a gonosz beillesztése a valóság egyenletébe olyan dolog, amellyel Jób barátai egyáltalán nem állnak készen arra, hogy bármilyen értelmes módon megküzdjenek.

így lépünk be Jób könyvének 18.fejezetébe Jób egyik barátjának újabb beszédével.

és ebben a fejezetben Bildad megkapja a második esélyt, hogy megpróbálja rávenni Jobot, hogy vegyen részt a valóság egyenletében – miközben figyelmen kívül hagyja a megmagyarázhatatlan gonoszság és szenvedés valóságát ebben a világban, amelyet egy jó és nagy Isten irányít.

és így most látni fogjuk, hogy Bildad válaszol Jóbnak – és még a barátainak is némiképp-egyetlen fejezetben.

A nyitó sértés

és így az 1.és 2. versekben Bildad úgy kezdi a beszédét, ahogy te tennéd bárki számára, aki nem vásárol be a gondolkodásmódodba. Nemcsak Jób – ot sértegeti, hanem még a leendő vigasztalóit is.

KJV Jób 18:1 ekkor válaszolt Bildadnak, a Suhitának, és azt mondta:

2 meddig tart még, amíg véget vetnek a szavaknak?
és mi .

tehát Bildad nagy arroganciával jön a második beszédébe.

és ezt bizonyítja azzal, hogy másokat letesz, és önmagát is felerősíti.

a csoport többi tagját lefelé helyezi, mivel a második személy személyes névmásának többes számát használja-“ye” a King James Version English – ben.

és ez az egyetlen hely, amit találtam, ahol az egyik barát megszólítja az egész csoportot. Általában csak a munkával foglalkoznak. De itt Bildad annyira emelkedett a saját megítélésében és meglátásaiban, hogy készen áll arra, hogy megdorgálja és sértse nemcsak Jobot, hanem a többi srácot is, akik készek dorgálni és sértegetni Jobot.

ezután Bildad mindenki szemében megerősíti magát. Nagyon leereszkedően beszél, mivel valószínűleg csak Jobnak mondja, hogy “jelölje meg”, vagy kezdjen némi megértést mutatni, vagy kezdje el mérlegelni azokat a nagyon bölcs dolgokat, amelyeket Bildad mond.

és ha Jób elkezdi mérlegelni, hogy ezek az emberek – és különösen maga Bildad – mit mondanak – nos, akkor beszélhetnek vele.

és mégis, Bildad azt mutatja, hogy eltökélt szándéka, hogy beszéljen – függetlenül attól, hogy Jób figyel-e vagy sem, és bármilyen megértést mutat, amely Bildad jóváhagyásával találkozna.

Jób beszűkülése

és így Bildad folytatja a Jób beszűkülését a 3.és 4. versekben, miközben megdöbbenését fejezi ki Jób barátai feltételezett bölcsességének könnyű becslése miatt.

3 Mi, mint vadállatok,
és a látásodban?

4 teareth in anger:
legyen-e a föld ?
és el kell távolítani a sziklát a helyéről?

tehát ezt a védekezést érzem Bildadtól a 3.versben és a 4. vers első állításában. Elkeserítette, hogy Jób ilyen keveset gondol a nagy és felsőbbrendű bölcsességéről! Valóban megsértődött, hogy Jób azt sugallta, hogy Bildad és társai olyan bölcsek, mint az állatok.

és így, Bildad megfordul, és vesz egy ellop a munkát. Nos, munka, nézd meg, hogy téped magad a dühödben! Mi bajod van? Mintha szenvednél, vagy ilyesmi! Szedd össze magad, ember! Ki az igazi vadállat itt-mi vagy te??

majd Bildad két kérdést tett fel a 4.vers végén, amelyek teljes zavart fejeztek ki abban, hogy Jób miért próbálja megkérdőjelezni a valóság egyenletét.

Bildad számára úgy tűnik, hogy Jób megpróbál titokban gonosz lenni, és elmenekülni a büntetés elől, amelyet egy jó és nagy Istennek kell kiszabnia az olyan emberekre, mint Jób, akik megsértik erkölcsi rendjét. És természetesen-Bildad elméjében-azt sugallni, hogy Jób mentesül a “dolgok működése” alól ebben a világban, egyenértékű azzal, hogy a földet megfosztják az emberektől, vagy egy nagy, mozdíthatatlan követ elmozdítanak a helyéről. Egy szóval-lehetetlen!

A gonoszok büntetése

ezért Bildad átveszi a Jóbra adott válaszának fennmaradó részét, és kiemeli, hogy mi nagyon biztos abban, hogy a gonosz emberekkel történik.

és mivel mi történik Jób nagyon hasonló ahhoz, amit a gonosz tapasztalat – Bildad arra a következtetésre jut, hogy Jób kell gonosz!

A fények kialszanak

és így Bildad az 5. és 6. versben kezdi a fény metaforáját, hogy leírja a gonosz ember életét, amely semmivé válik – csakúgy, mint Jób élete!

5 , A gonoszok,
és az ő tűz nem ragyog.

6 a fény elsötétül az övében,
és az övét kioltják.

tehát vegye figyelembe a fényre, szikrára, tűzre és gyertyára való hivatkozásokat. És hogy ezek a dolgok ki vannak téve, és nem ragyognak és sötétednek.

Bildad így képzeli el, mi történik a gonosz emberekkel, akik keresztezik Istent. Isten azonnal foglalkozik velük – csakúgy, mint látszólag Jób.

csapdába csapdák

következő, Bildad beszél a gonoszok, mint hogy fogott csapdák versek 7-10.

és még egyszer, Bildad úgy gondolja, hogy ez történik Job-tal. Jób állítólag titkos bűnöket rejt. De végül – elkapták-vagy legalábbis, ez az, amit Bildad feltételez.

7 A legyen,
és a saját őt le.

8 Mert ő a hálóba a saját lábát,
és ő .

9 őt a saroknál,
és őt.

10 neki a Föld,
és egy csapda neki a .

tehát vegye figyelembe a hivatkozásokat arra, hogy lehozták, hálóba dobták, csapdába sétáltak, csapdába estek egy “gin”, miután a rabló vagy csapda uralkodott ellene, miután egy csapdát fektettek a földre neki, miután egy csapda titokban feküdt az ösvényén.

tehát a gonosz ember megpróbálhatja, ahogy csak lehet – még mindig elkapják. Olyan okos lehet, amennyit csak akar – de Isten meg fogja szerezni őt ebben az életben.

és valójában Bildad nem vonja be kifejezetten Istent e csapdák felállításába a gonoszok számára. Az “övé” kifejezés egyszer megjelenik mind a 7., mind a 8. versben. Más szóval, ez csak az életmód. Így történnek a dolgok.

Bildad elméjében természetesen Isten áll mindezek mögött. De meg van győződve arról, hogy Isten csak így működik egész idő alatt a gonosz emberekkel. És mivel úgy tűnik, hogy Isten így bánik Jób-tal, ezért Jób-nak gonosznak kell lennie!

Bildad szerint Jób már egy ideje megúszta a bűnét – de Isten végre elkezdett csapdákat állítani neki, hogy belefuthasson és elkaphassa.

állandóan jelen lévő rettegések

és folytatva a gonosz emberek témáját-mint Bildad úgy gondolja, hogy Jób csapdába esett – most a 11-13.versekben Bildad folytatja azt az állítást, hogy a gonosz ember rettegéssel és pusztítással üldözi őt.

és még egyszer – ahogy Bildad megnézi a szörnyű helyzetet, amellyel Job szembesül – azt képzeli, hogy pontosan ez történik Job-tal.

11 rémület,
és .

12,
és készen áll az oldalán.

13 a bőre:
halál az .

és ez a hivatkozás “a halál elsőszülöttjére” valószínűleg a legerősebb vagy legszörnyűbb halálról szól. A leghalálosabb halál. Az Ószövetségben azt halljuk, hogy az emberek elsőszülöttüket az ő erejének kezdetének nevezik. Ez a legmagasabb – a legjobb. Tehát, amikor Bildad a halál elsőszülöttjéről beszél, akkor a legrosszabb vagy a legerősebb halálról beszél.

és éppen most láttuk Bildadot beszélni a legszörnyűbb halálról, pusztulásról, éhezésről és általános borzalmakról. Mindezek a valóságok találkoznak a gonosz emberrel ebben az életben, és félelmet keltenek benne, felfalják az erejét, készen állnak az oldalán – elkerülhetetlenek – felfalják a bőrét – és aztán bildad még egyszer megismétli – csak azért, hogy Jób különös figyelmet fordítson rá – Hé Jób, ezek a dolgok felfalják a gonoszok erejét.

és azt hiszem, oka van annak, hogy Bildad folyton arról beszél, hogy felfalja azt, amit a gonoszok kedvesnek és értékesnek tartanak. Mert Bildad megpróbálja elítélni Jóbot Isten elleni súlyos bűncselekmények miatt. És bizonyítékkal áll elő, hogy elítéljék.

az egyik bizonyíték az, hogy minden, amit Jób szeretett és ami erőssé tette Jóbot – valóban az volt–, hogy Bildad kedvenc szavát használja a 11-13. versekben-felfalta! Úgy tűnik, hogy még a férfi bőrét is felfalja az összes forrása.

tehát – még egyszer – Bildad olyan bizonyítékokat hoz, amelyek szerinte minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Jób gonosz ember. Először senkinek sem tűnt így, de Bildad most meg van győződve arról, hogy Jób súlyos-szörnyű bűnöket követett el, amelyek rejtve maradtak. De most Isten elkapta őt, és rettegéssel vette körül.

lakóhely nem biztonságos

ezenkívül Bildad a 14.és 15. versekben ragaszkodik ahhoz, hogy a gonosz ember állandó veszélyben van – még a saját otthonában is – azon a helyen, amelyről azt feltételezné, hogy ő a legbiztonságosabb és a legjobban védett.

és még egyszer – Bildad biztosan lealacsonyító pillantást vet Jób-ra, miközben erősen arra a következtetésre jut, hogy Jób maga is megtapasztalja ezt a sorsot, amelyre a gonosz ember számíthat.

14 az övé,
és őt a rettegések királyának.

15 az ő, az ő:
szétszórta .

tehát megjegyezzük az utalásokat arra, hogy szörnyű dolgok történnek azon a helyen, ahol a gonosz ember biztonságban érzi magát. Többször hallunk sátorokról, sátrakról és lakóhelyekről.

de éppen akkor, amikor biztonságban érzi magát – jön a terror, a kiirtás, sőt a kénkő! A végén, a gonosz ember marad semmi, ami valójában az ő sátrában – ez mind eltűnt.

és mellesleg, eljutok erre a pontra, és megdöbbentem Bildadon. Ő és a két barátja eredetileg miért jöttek Jobhoz? Hogy megvigasztalja a szegény, szenvedő embert. Hadd kérdezzem meg – hallottál már egy vigasztaló szót ebben az egész fejezetben? Egyáltalán nem!

mi a baj ezzel a fickóval? Nem tudná befogni a száját?

A válasz? Nem. Sőt, van még néhány vers, hogy menjen!

mezőgazdasági hervadás

ezért a 16.versben Bildad a gonosz embert – és természetesen Jóbot – egy fához vagy növényhez hasonlítja, amely elsorvad.

16 gyökerei,
és az ág felett .

Ez a teljes pusztulás. Ha egy fa ágai elszáradnak, még mindig lehet remény, hogy van némi élet a gyökerekben. És amikor egy fa gyökerei elsorvadnak-talán maradt némi nedv az ágakban, hogy visszamehessen a gyökerekhez, és segítsen megerősíteni őket.

és mégis, ha egy fának mind az ága, mind a gyökere rothad, akkor kész.

és ez a vigasztalás üzenete – látszólag–, hogy Bildad a szenvedő barátjához, Jóbhoz akar kapcsolódni. Wow.

senki sem emlékszik

nos, továbblépve, a 17-19.versekben Bildad kijelenti, hogy a gonosz emberek – akik közül Jób biztosan egy – nagy elszigeteltséget tapasztalnak ebben az életben és az elkövetkező években.

és természetesen – Bildad nézi ezt az embert – Jobot – aki a város szeméttelepén él az emberiség szélén – elhagyva és elfelejtve mindenki által-és két dolgot állít össze a fejében, és bolondbiztos bizonyítékkal áll elő, hogy Jób titokban gonosz ember!

17 a földről,
és nincs neve .

18 ő vezette a fény a sötétségbe,
és a .

19 ő az ő népe között,
.

tehát vegye figyelembe az elkülönítést. Elszigetelt – teljesen egyedül–, mert senki sem emlékszik rá, mert nincs neve vagy elismerése külföldön. Elszigetelődött abban a tényben, hogy a fényből a sötétségbe kergette, itt senki sem láthatja őt – száműzve az emberek világából, hogy magányos és ismeretlen legyen. A gonosz ember el van szigetelve az utókortól, mivel ezek az emberek nem fogják túlélni, hogy továbbra is azokon a helyeken éljenek, ahol a gonosz ember élt. nem nehéz megérteni, hogy Bildad miért hozza elő ezt a bizonyítékot, amikor elítélte Jobot. Jób helyzete az emberiség peremén elszigeteltségre utal, ahogy az is, hogy elvesztette az összes gyermekét és a legtöbb szolgáját.

széles körű csodálkozás

és végül, a 20.és 21. versekben Bildad azt képzeli, hogy a gonosz ember a csodálkozás forrása az emberek számára az egész helyről – ahogy tanúi annak a pusztításnak, amelyet ebben a fejezetben felvázolt, és hogy erős következtetéseket és következtetéseket von le szenvedő barátja, Jób életéről.

20 az ő,
.

21 bizonyára ilyen,
és ez annak a helye, aki nem ismeri Istent.

tehát az emberek nyugatról keletre – előtte és utána – mind összegyűlnek, és megvallják a 21.vers érzelmeit – hogy ez a gonosz ember pontosan azt kapja, amit megérdemel. És kiérdemelte ezt a bánásmódot, mert nem ismeri Istent, és gonosz.

és ez az, ahol Bildad véget ér. A csüggedés, a pusztítás és a hidegség hangján.

mindez azért, mert Jób nem fogja elfogadni a programot, és nem fogja felismerni, hogy Istennek bűnösnek kell lennie ahhoz, hogy úgy bánjon vele, ahogy ő bánik vele.