Articles

Jevons paradoxona revisited: the evidence for backfire from improved energy efficiency

William Stanley Jevons-tól kezdve 1865-ben számos szerző azt állította, hogy a gazdaságilag indokolt energiahatékonysági fejlesztések inkább növekedni fognak, mint csökkenteni az energiafogyasztást. A Jevons-paradoxont rendkívül nehéz empirikusan tesztelni, de mélyreható következményekkel járhat az energia-és éghajlat-politikára nézve. Ez a tanulmány összefoglalja és kritizálja azokat az érveket és bizonyítékokat, amelyeket Jevons Paradoxonjának alátámasztására idéztek, különös tekintettel Len Brookes és Harry Saunders munkájára. Empirikus és elméleti hiányosságokat tár fel ezekben az érvekben, rávilágít a gazdasági ortodoxia kérdéseire, és rámutat néhány érdekes párhuzamra ezen érvek és az ökológiai közgazdaságtan biofizikai iskolája által használt érvek között. Bár a Jevons-paradoxon mellett szóló bizonyítékok messze nem meggyőzőek, azt sugallja, hogy a gazdaság egészére kiterjedő visszapattanó hatások nagyobbak, mint azt hagyományosan feltételezik, és hogy az energia a hagyományosan feltételezettnél fontosabb szerepet játszik a termelékenység javításában és a gazdasági növekedésben.