Articles

Jevons’ Paradox revisited: the evidence for backfire from improved energy efficiency

beginnend met William Stanley Jevons in 1865, hebben een aantal auteurs beweerd dat economisch verantwoorde verbeteringen van energie-efficiëntie eerder zullen toenemen dan verminderen van het energieverbruik. ‘Jevons Paradox’ is uiterst moeilijk empirisch te testen, maar kan ingrijpende gevolgen hebben voor het energie-en klimaatbeleid. Dit artikel vat de argumenten en bewijzen samen die zijn aangehaald ter ondersteuning van Jevons’ Paradox en focust in het bijzonder op het werk van Len Brookes en Harry Saunders. Het identificeert enkele empirische en theoretische zwakheden in deze argumenten, belicht de vragen die ze oproepen voor de economische orthodoxie en wijst op een aantal interessante parallellen tussen deze argumenten en die gebruikt worden door de ‘biofysische’ school voor ecologische economie. Hoewel het bewijs voor de “Jevons Paradox” verre van overtuigend is, wijst het er wel op dat de reboundeffecten in de gehele economie groter zijn dan gewoonlijk wordt aangenomen en dat energie een belangrijkere rol speelt bij het stimuleren van productiviteitsverbeteringen en economische groei dan gewoonlijk wordt aangenomen.