Articles

Avstand fra hjem til arbeid av ansatt

Status: denne standarden ble godkjent som avdelingsstandard 15. juni 2015.

Definisjon

avstand fra hjem til arbeid refererer til den rette avstanden, i kilometer, mellom en persons bolig og hans eller hennes vanlige arbeidssted.

Sysselsatte refererer til De som i referanseperioden hadde arbeidsstyrkestatus som ‘sysselsatt’. Det vil si de som i referanseperioden:
(A) Gjorde noe arbeid i det hele tatt på en jobb eller bedrift, det vil si betalt arbeid i sammenheng med et arbeidsgiver-ansattes forhold, eller selvstendig næringsdrivende. Dette inkluderer også personer som gjorde ubetalt familiearbeid, som er definert som ubetalt arbeid som bidrar direkte til driften av en gård, bedrift eller profesjonell praksis som eies og drives av et beslektet medlem av samme husstand; eller
(B) Hadde en jobb, Men var ikke på jobb på grunn av faktorer som egen sykdom eller funksjonshemming, personlig eller familieansvar, ferie eller arbeidskonflikt. Denne kategorien utelukker personer som ikke er på jobb fordi de var på permittering eller mellom uformelle jobber, og de som ikke da har en jobb (selv om de hadde en jobb å starte på en fremtidig dato).

Bruk

denne variabelen gjelder bare for personer som har arbeidssted i Canada på en fast adresse.

Samsvar med relevante internasjonalt anerkjente standarder

denne standarden er ikke direkte kompatibel Med Fns Økonomiske Kommisjon For Europas «Conference Of European Statisticians Recommendations for The 2010 Censuses Of Population and Housing», 2006. Anbefalingene sier at landene kan ønske å samle inn opplysninger om avstanden til arbeid på daglig basis med sikte på å overvåke i hvilken grad personer bor på større avstander fra sine arbeidsplasser. På grunn av begrensninger i dataene som samles inn, ser denne standarden ikke på avstand som er reist, men på den rette avstanden mellom hjem og arbeid.

Målinger

  • ‘Avstand fra hjem til jobb’ uttrykkes som antall kilometer og kan rapporteres til nærmeste tiendedel av en kilometer. De som jobber hjemme vil ha en avstand på 0. 15. juni 2015 til nåværende

Tilleggsinformasjon

Se:

  • Avstand fra hjem til arbeid av erfaren arbeidsstyrke
  • Avstand fra hjem til arbeid av person med nylig arbeidserfaring

Forhold til tidligere versjon

  • Avstand fra hjem til arbeid av ansatt 15. juni 2015 til nåværende

    dette er gjeldende standard.