Articles

Det Terapeutiske Potensialet Til Melatonin: En Gjennomgang av Vitenskapen

Sammendrag

Melatonin er en allestedsnærværende naturlig nevrotransmitterlignende forbindelse produsert primært av pinealkjertelen. Denne agenten er involvert i mange aspekter av den biologiske og fysiologiske reguleringen av kroppsfunksjoner. Rollen av endogen melatonin i sirkadiske rytmeforstyrrelser og søvnforstyrrelser er godt etablert. Noen studier har vist at melatonin kan også være effektive i brystkreft, fibrocystic bryst sykdommer, og tykktarmskreft. Melatonin har vist seg å endre immunitet, stressresponsen og visse aspekter av aldringsprosessen; noen studier har vist forbedringer i søvnforstyrrelser og «sundowning» hos Pasienter med Alzheimers sykdom. Melatonins antioksidantrolle kan være av potensiell bruk for forhold der oksidativt stress er involvert i de patofysiologiske prosessene. Mangfoldet av handlinger og forskjellige biologiske effekter av melatonin tyder på potensialet for en rekke kliniske og velværeforbedrende bruksområder. Denne gjennomgangen oppsummerer fysiologi av melatonin og diskuterer potensielle terapeutiske bruken av melatonin.Melatonin Er en mye forekommende nevrotransmitterlignende forbindelse avledet hovedsakelig fra pinealkjertelen. Det produseres også på en rekke andre områder, for eksempel mage-tarmkanalen. Når merket som en master hormon, har det vist seg å være involvert i mange aspekter av biologisk og fysiologisk regulering.

Syntese og Fysiologisk Rolle Hos Mennesker

Melatonin Er et indolhormon, utbredt i både plante-og dyrekilder, som morsmelk, bananer, rødbeter, agurker og tomater. Kjemisk er melatonin N-acetyl-5-metoksytryptamin, et derivat av serotonin, som igjen er avledet fra tryptofan. Serotonin blir først acetylert Av N-acetyltransferase (sannsynligvis hastighetsbegrensende trinn) og deretter metylert av hydroksyindolortometyltransferase for å danne melatonin. Melatoninsyntese avhenger av intakt beta-adrenerge reseptorfunksjon. Noradrenalin aktiverer n-acetyltransferase og beta-reseptorblokkere hemme melatonin sekresjon.

enzymene av melatoninsyntese aktiveres og deprimeres henholdsvis av mørke og lys. Frigjøring av melatonin følger en døgnrytme generert av suprachiasmatiske kjerner som respons på dagslysendringer.gjennom melatoninfrigivelse opprettholder pinealkjertelen den interne klokken som styrer kroppens naturlige rytmer. Denne tilsynelatende klokkeinnstillingsegenskapen til melatonin har ført til forslaget om at det er et «kronobiotisk» stoff som endrer og potensielt normaliserer biologiske rytmer og justerer timingen til andre kritiske prosesser og biomolekyler (hormoner, nevrotransmittere osv.)