Articles

FVB Mus

i 1966, 2 stammer AV NIH SVEITSISKE mus, HSFR/N og HSFS/N, ble valgt basert på deres motstand eller følsomhet, henholdsvis til histamin etter kikhoste (kikhoste) vaksinasjon.

ved 8. generasjon (i 1970) ble tilstedeværelsen Av fv1b-allelen, som induserer følsomhet overfor b-stammen Av Vennemurin leukemivirus, fremhevet I hsfs/N-stammen. Mus homozygote for denne allelen ble innavlet og skapte DERMED fvb / N-stammen. Tilstedeværelsen av store pronuclei i embryoene, som hjelper mikroinjeksjon og deres store kull bidrar til egnetheten TIL fvb / N-stammen for transgenese. SAMMENLIGNET med andre innavlede stammer, er fvb / NS respiratoriske system følsomt for astma med en viktig produksjon av antigen-spesifikke ige-antistoffer. Dens H2q MHC haplotype som ikke tåler,
fvb / N mus er resistente mot induksjon av leddgikt ved kollageninjeksjon.

FVB / N-mus er svært aktive og utvikler en mild hypertermi under stress. FVB / N-stammen utvikler ikke spontane svulster og viser en viss motstand mot kjemisk induksjon av papillomer, som, når de ser ut, mesteparten av tiden utvikler seg til karsinomer. Denne stammen er homozygot For pde6brd1 allelet som fører til retinal degenerasjon.