Articles

Hva skjer med hjernen når jazzmusikere improviserer?

Del denne
Artikkelen
 • Twitter
 • E-Post

du står fritt til å dele denne artikkelen under Attribution 4.0 International license.

Tags
 • kognisjon
 • musikk
 • Georgia State University

  Forskere undersøker hva som skjer inne jazzmusikere hjerner som de improvisere musikk.selv om musikalsk improvisasjon-å komponere nye passasjer på stedet – ikke er unik for jazz, er det kanskje sjangerens mest definerende element. Mens improviserte jazzsoloer er spontane, er det regler, sier Martin Norgaard, lektor i musikkutdanning Ved Georgia State University.»i tonaljazz er improvisasjon ikke ‘gratis'», sier han. «Det er alltid knyttet til akkordstrukturen som melodien er basert på .»med andre ord, improvisasjon er en utrolig kompleks form for kreativt uttrykk, men store jazzimprovisatorer som Charlie Parker, Miles Davis eller John Coltrane gjør det til å virke uanstrengt.

  «som musiker føler du at det er noe annerledes med hvordan hjernen din fungerer når du improviserer,» sier Norgaard, en fiolinist som kom TIL USA i 1985 for å studere jazz. «Du tapper all din lagrede kunnskap og tilpasser den til en akkordstruktur i sanntid.»

  Å komme inn i strømmen av musikk

  Mens han tjente Sin Doktorgrad fra University Of Texas I Austin, Begynte Norgaard å studere effekten av musikalsk improvisasjon: intervjue jazzartister og studenter om deres tanker under improvisasjonsprosessen, analysere Soloene Til Charlie Parker for mønstre, og be musikere om å utføre en sekundær oppgave mens improvisere for å se hvordan det påvirker deres forestillinger.I fjor slo Han Seg sammen Med Mukesh Dhamala, lektor i fysikk og astronomi, og spurte avanserte jazzmusikere om å synge pre-lært og improvisert musikk mens han gjennomgikk funksjonell magnetisk resonansavbildning, en test som måler aktivitet i hjernen.i studien, publisert I Brain Connectivity, fant forskerne redusert hjernekobling under improvisasjon. Norgaard sier at funnet ikke er så overraskende som du kanskje tror.»denne ideen om «flyt» – hvor du er helt nedsenket i en aktivitet – har vært knyttet til deaktivering av noen hjerneområder, » sier Norgaard. «Det kan være at improvisasjon engasjerer et mindre, mer fokusert hjernenettverk, mens andre deler av hjernen går stille.»

  Jazzimprovisasjon og fleksibel tenkning

  I Sin siste studie, publisert I Journal of Research in Music Education, undersøker Norgaard improvisasjonens «far transfer effect» – hvordan læring å oppfinne musikk i øyeblikket påvirker andre kognitive evner.»i nesten tre tiår har forskere utforsket ideen om at å lære å spille et instrument er knyttet til akademisk prestasjon,» sier Norgaard. «Men samtidig er det mange typer musikklæring. Får barnet som lærer ved øret de samme fordelene som barnet som lærer notasjon eller barnet som lærer å improvisere?»

  forskerne startet med å gjennomføre en pre-test, der de spurte to sett med ungdomsskolebarn til hver utføre to oppgaver: en som tester kognitiv fleksibilitet, eller hjernens evne til oppgavebryter, og en annen som tester hemmende kontroll, eller hjernens evne til å fokusere på relevant informasjon og blokkere ut irrelevant informasjon. Middelskolerne spilte instrumenter, men bare noen studerte jazz gjennom Georgia State Rialto Jazz for Kids-programmet. De fant at jazz studenter drastisk bedre enn sine konsert band jevnaldrende.

  «Likevel visste vi ikke: er barn med høy grad av kognitiv fleksibilitet bare trukket til jazz, eller er det improvisasjonen som produserer effekten,» Sier Norgaard.

  for å følge opp, ba han og hans samarbeidspartnere skolens banddirektør om å dele hele konsertbandet-155 7. og 8. klassinger-i to grupper. Hver gruppe lærte om jazz, men bare halvparten lærte improvisasjon. Deretter ble hver gruppe gitt de samme to hjernetestene. Resultatet: improvisasjonstrening førte til en betydelig forbedring i kognitiv fleksibilitet.

  » deres score begynte å ligne resultatet av barna som hadde studert jazz fra pre-testen,» sier Norgaard.forbedringene var bare tydelige i 8. gradere; 7. klasse studenter så i stedet en liten forbedring i hemmende kontroll.

  «det er vanskelig å si hva som driver forskjellen i effekt. Kanskje det er barnas alder, eller kanskje det er antall år brukt på å spille et instrument,» Sier Norgaard. «I fremtiden må vi se på om improvisasjon har forskjellige kognitive effekter avhengig av studentens alder eller erfaring.»