Articles

Jevons’ Paradox revisited: bevisene for backfire fra forbedret energieffektivitet

Begynner Med William Stanley Jevons i 1865, har en rekke forfattere hevdet at økonomisk begrunnede energieffektivitetsforbedringer vil øke i stedet for å redusere energiforbruket. ‘Jevons Paradoks’ er ekstremt vanskelig å teste empirisk, men kan ha dype implikasjoner for energi-og klimapolitikken. Denne artikkelen oppsummerer og kritiserer argumenter og bevis som har blitt sitert til støtte For Jevons Paradoks, med særlig fokus på Arbeidet Til Len Brookes og Harry Saunders. Den identifiserer noen empiriske og teoretiske svakheter i disse argumentene, fremhever spørsmålene de reiser for økonomisk ortodoksi og peker på noen interessante paralleller mellom disse argumentene og de som brukes av biofysisk skole for økologisk økonomi. Mens bevisene i favør Av ‘Jevons Paradoks’ er langt fra avgjørende, tyder det på at økonomi-wide rebound effekter er større enn det som er konvensjonelt antatt, og at energi spiller en viktigere rolle i å drive produktivitetsforbedringer og økonomisk vekst enn det som er konvensjonelt antatt.