Articles

Joseph Hayne Rainey

Joseph Hayne Rainey, (født 21. juni 1832, Georgetown, Sc, USA-døde August. 2, 1887, Georgetown), tidligere Amerikansk slave, den første svarte til å tjene I DET Amerikanske Representanthuset (1870-79).som sønn av en frisør som kjøpte familiens frihet, Fikk Rainey privatundervisning og begynte sin fars handel I Charleston, Sc. Under Den Amerikanske Borgerkrigen ble han tvunget til å arbeide på festningsverkene I Charleston harbour, men klarte å flykte til Vestindia, hvor han forble til slutten av krigen (1865). Da Han kom Tilbake til Sør-Carolina, var han delegat til state constitutional convention (1868) og tjenestegjorde en kort periode i delstatssenatet før han ble valgt til Representantenes Hus i 1870. Han ble gjenvalgt fire ganger, den lengste tiden i Huset til noen svarte under Rekonstruksjonstiden. Mens han var i embetet viet han seg til å vedta borgerrettighetslovgivning, og presset ikke bare interessene til svarte, men også andre minoriteter som Indianerne og Kineserne i California. Da Han forlot Huset i 1879, ble HAN UTNEVNT TIL US internal revenue agent Of South Carolina. Han trakk seg som post i 1881 å engasjere seg i bank og meglerforetak I Washington, DC