Articles

Sun Life Family Health Center

Sun Life Family Health Center er En ikke-for-profit organisasjon forpliktet til å sikre både forsikret og uforsikret tilgang til kvalitets – og prisbevisste tjenester. Sun Life ‘ s oppdrag begynte i 1976, Som West Pinal Family Health Center. Sun Life var en utvekst Av Arizona Job College, som ble utviklet for å gi jobb trening for migrant og sesong gårdsarbeidere. Fra disse tidlige og ydmyke begynnelsene har Sun Life vokst til Å bli Pinal Countys største primære helsepersonell. Det som gjør Sun Life annerledes er deres ufeilbare bekymring for pasientens velvære og vilje til å gi best mulig opplevelse for hver person som går gjennom dørene sine.Sun Life Family Health Center har 14 steder i Hele Apache Junction, Casa Grande, Chandler, Coolidge, Eloy, Firenze, Maricopa, Oracle og San Manuel.

For mer informasjon om eksakte klinikksteder, vennligst besøk:https://www.slfhc.org/our-locations/ ellerhttps://aachc.org/communityhealthcenters/map

Sun Life Family Health Center aksepterer nye pasienter og tilbyr telehelsetjenester.

både Antigen-og Antistofftesting for COVID-19 tilbys.

Nettsted: www.sunlifefamilyhealth.org