Articles

Employee experience management

wraz z pojęciem ekonomii doświadczenia, employee experience definiuje się jako zbiór psychokognitywnych odczuć dotyczących empirycznych korzyści z zatrudnienia. Doświadczenie pracowników powstaje, gdy pracownik wchodzi w interakcję z elementami kariery (np. firmami, przełożonymi, współpracownikami, klientem, środowiskiem itp.), które wpływają na jego poznanie i postawy oraz prowadzą do szczególnych zachowań związanych z pracą i firmą pracownika.

Employee experience management (EEM) został konceptualizowany przez Kaveh Abhari jako podejście do dostarczania pozytywnych doświadczeń pracownikom, które prowadzi do pozytywnych doświadczeń klientów poprzez podkreślanie ich potrzeb empirycznych, podobnie jak marketing empiryczny dla klientów zewnętrznych. EEM, podobnie jak w przypadku marketingu wewnętrznego, jest wewnętrznym podejściem skupiającym się na pracownikach (klientach wewnętrznych) przed klientami zewnętrznymi.EEM opiera się na celu stworzenia pożądanego doświadczenia klienta za każdym razem, gdy pracownicy wchodzą w interakcję z klientami lub dostarczają im informacji i usług. Wykorzystanie pracowników w dostarczaniu obietnicy wartości marki jest kolejnym problemem. EEM wykracza poza standardowe zarządzanie zasobami ludzkimi, nagradzając doświadczenie pracowników zarówno w formie rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

globalne badanie trendów w zakresie kapitału ludzkiego oparte na ponad 7000 odpowiedziach w ponad 130 krajach określiło zmianę paradygmatu jako: „po trzech latach zmagań z pobudzaniem zaangażowania pracowników … Kierownictwo widzi potrzebę przeprojektowania organizacji.”