Articles

FVB Mouse

w 1966 r.wybrano 2 szczepy Szwajcarskich myszy NIH, HSFR/n i HSFS/N, na podstawie ich oporności lub wrażliwości, odpowiednio, na histaminę po szczepieniu krztuścem (kokluszkiem).

w ósmym pokoleniu (w 1970 r.) obecność allelu Fv1b, który indukuje wrażliwość na szczep B wirusa Friend mysie białaczki, została podkreślona w szczepie HSFS/N. Myszy homozygotyczne dla tego allelu były inbredowane, tworząc w ten sposób szczep FVB/n. Obecność dużych przedjąder w zarodkach, co pomaga w mikro-iniekcji i ich dużych miotów przyczynia się do przydatności szczepu FVB / N do transgenezy. W porównaniu z innymi szczepami wsobnymi, układ oddechowy FVB / n jest wrażliwy na astmę z ważną produkcją przeciwciał IgE specyficznych dla antygenu. Jego haplotyp H2Q MHC nie wytrzymuje,
myszy FVB/n są odporne na indukcję zapalenia stawów przez wstrzyknięcie kolagenu.

myszy FVB/n są bardzo aktywne i rozwijają łagodną hipertermię pod wpływem stresu. Szczep FVB/N nie rozwija się samoistnie i wykazuje pewną oporność na indukcję chemiczną brodawczaków, które, gdy się pojawią, w większości przypadków przechodzą w nowotwory. Szczep ten jest homozygotyczny dla allelu Pde6brd1, co prowadzi do zwyrodnienia siatkówki.