Articles

Paradoxul lui Jevons revisited: dovezile pentru backfire from improved energy efficiency

începând cu William Stanley Jevons în 1865, un număr de autori au susținut că îmbunătățirile de eficiență energetică justificate economic vor crește mai degrabă decât vor reduce consumul de energie. Paradoxul lui Jevons este extrem de dificil de testat empiric, dar ar putea avea implicații profunde pentru politica energetică și climatică. Această lucrare rezumă și critică argumentele și dovezile care au fost citate în sprijinul paradoxului lui Jevons, concentrându-se în special pe opera lui Len Brookes și Harry Saunders. Acesta identifică unele deficiențe empirice și teoretice în aceste argumente, evidențiază întrebările pe care le ridică pentru Ortodoxia economică și indică unele paralele interesante între aceste argumente și cele folosite de școala de economie ecologică biofizică. În timp ce dovezile în favoarea paradoxului lui Jevons sunt departe de a fi concludente, aceasta sugerează că efectele de revenire la nivelul întregii economii sunt mai mari decât se presupune în mod convențional și că energia joacă un rol mai important în stimularea îmbunătățirii productivității și a creșterii economice decât se presupune în mod convențional.