Articles

Roos Test

Roos Test is een veel voorkomende test in het onderzoek van de schouder, specifiek voor de aanwezigheid van Thoracic Outlet Syndrome (TOS). De test is zeer eenvoudig uit te voeren. Het is ook bekend als de EAST (Elevated Arm stresstest) Test of de Hands Up Test.

andere tests voor thoracale Outlet syndroom zijn::

  • Adson’s Test / Adson’s Maneuver
  • Allen Test

Involved Structures

  • subclavian artery
  • brachial plexus
Anatomy of the Thoracic Outlet
Thoracic Outlet
BruceBlaus, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

startpositie

in deze test verhoogt de patiënt zijn armen tot 90 graden abductie in het frontale vlak van het lichaam met de armen volledig extern gedraaid en de ellebogen op 90 graden van flexie. De sitting roos test is wanneer deze test wordt gedaan in sitting. De test kan echter ook staand worden uitgevoerd.

Testbeweging

de patiënt opent en sluit zijn handen gedurende maximaal 3 minuten.

positieve Test

de test wordt als positief beschouwd als de patiënt niet in staat is de armen gedurende 3 minuten omhoog te houden, of als de patiënt pijn, zwaarte of parasthesie ervaart in de schouder, arm of handen.

nauwkeurigheid van de Test

de nauwkeurigheid van de Roos-Test voor thoracic outlet syndrome is moeilijk te bepalen en false positieven komen vaak voor.

Videomonstratie