Articles

FVB Mouse

1966 valdes 2 stammar av NIH Schweiziska möss, HSFR/n och HSFS/N, baserat på deras resistens respektive känslighet mot histamin efter pertussis (kikhosta) vaccination.

vid 8: e generationen (1970) framhävdes närvaron av Fv1b-allelen, som inducerar känslighet för B-stammen hos Friend murine leukemivirus, i hsfs/N-stammen. Möss homozygota för denna allel inavlades vilket skapade FVB / N-stammen. Förekomsten av stora pronuclei i embryona, vilket hjälper mikroinjektion och deras stora kullar bidrar till lämpligheten av FVB/N-stammen för transgenes. Jämfört med andra inavlade stammar är FVB/n: s andningsorgan känsligt för astma med en viktig produktion av antigenspecifika IgE-antikroppar. Dess H2Q MHC-haplotyp som inte tål,
FVB/n-möss är resistenta mot induktion av artrit genom kollageninjektion.

FVB / n-möss är mycket aktiva och utvecklar en mild hypertermi under stress. FVB / N-stammen utvecklar inte spontana tumörer och visar en viss resistens mot kemisk induktion av papillom, som, när de uppträder, oftast utvecklas till karcinom. Denna stam är homozygot för Pde6brd1-allelen som leder till retinal degeneration.