Articles

Hem / Roscoe Property Management

AARPM är ett hem för innovation inom flerfamiljsindustrin. Genom vårt partnerskap med Zendesk, en branschledande kundsupportprogramvara, kan vi ge alla RPM-teammedlemmar snabb och lyhörd support som gör det möjligt för dem att hantera de senaste fastighetshanteringsapplikationerna och programmen som driver våra bosatta och klienttjänster.

Zendesk är ett mångfacetterat kundsupportverktyg som används av 150K+ företag runt om i världen. Med hjälp av Zendesk har vi skapat ett trekantigt stödsystem: en robust självhjälpskunskapsdatabas, ett intuitivt supportbegäranssystem och detaljerad rapportering om förfrågningar och resolutioner.

vår kunskapsbas ”Help Center” är ett självhjälpsnav för policymeddelanden, obligatoriska formulär, utbildningsmaterial och mer. Vi utför noggrann analys av månatliga sökämnen och sökvolymer för att ständigt förbättra vårt bibliotek med över 500 artiklar. Med cirka 6K-artikelvisningar per månad vet vårt team att de kan lita på hjälpcentret som sitt första stopp för support.

i hjärtat av Zendesk är supportbegäran biljettsystem. Baserat på förfrågningstypen dirigeras mottagna förfrågningar automatiskt till lämplig avdelning för granskning och lösning. Vi får cirka 1600 förfrågningar per månad, varav 91% besvaras inom 24 timmar och i genomsnitt löses inom 1 arbetsdag. Nyckeltal för fastighetsbranschen som sammanställts av Zendesk indikerar att RPM: s svarstid för support är dubbelt så snabb som andra kunder inom fastighetsbranschen som också använder Zendesk.

att koppla ihop våra data från Hjälpcentret och biljettsystemet är vår rapporteringssvit. Vi granskar resultatrapporter varannan vecka, månadsvis och kvartalsvis både internt och med medlemmar i Verksamhetsteamen. Vår utbildningsavdelning använder Zendesk-data för att identifiera omedelbara utbildningsbehov hos teammedlemmar och luckor i nuvarande läromedel. IT-och applikationshantering analyserar hälsan hos våra mjukvaruplattformar och statusen för våra pilotprogram. Regionala ledare kan se vilka typer av problem deras team har, vem som har dem och bestämma hur man bäst kan distribuera ytterligare resurser. Vårt responsiva tillvägagångssätt för rapportering säkerställer att vi fattar datadrivna beslut som ständigt stärker våra medarbetare, processer och plattformar.

RPM: s investering i supportteknik håller oss i framkant inom fastighetsbranschen. Våra åtaganden för effektivt stöd, kontinuerligt lärande och datadrivna beslut skapar en innovationskultur, där det är vårt främsta problem att odla människorna bakom fastigheterna, våra RPM-Team.