Articles

Joseph Addison

biografi

bild av Joseph Addison

Bildkälla: Wikipedia

Addison utbildades vid Charterhouse, där han var klasskamrat till Richard Steele, och i Oxford, där han blev en framstående klassisk forskare. Hans resor på kontinenten från 1699 till 1703 registrerades i Anmärkningar om Italien (1705). Addison uppnådde först framträdande med kampanjen (1704), ett epos som firar Marlboroughs seger i Blenheim. Dikten beställdes av Lord Halifax, och dess stora framgång resulterade i Addisons utnämning 1705 som statssekreterare och 1709 som sekreterare för lord lieutenant of Ireland. Han hade också en plats i parlamentet från 1708 till sin död.

Addisons mest bestående berömmelse uppnåddes som essayist. År 1710 började han sina bidrag till Tatler, som Richard Steele grundade 1709. Han fortsatte att skriva för successiva publikationer, inklusive The Spectator (1711-12), The Guardian (1713) och The new Spectator (1714). Hans bidrag till dessa tidskrifter höjde den engelska uppsatsen till en grad av teknisk perfektion som aldrig tidigare uppnåtts och kanske aldrig överträffat. I en prosastil präglad av enkelhet, ordning och precision försökte han engagera människors tankar mot förnuft, måttlighet och ett harmoniskt liv.

hans verk inkluderar också en opera libretto, Rosamund (1707); en prosa komedi, trummisen (1716); och en neoklassisk tragedi, Cato (1713), som hade en enorm framgång i sin egen tid, men har sedan dess betraktats som artificiell och sententiös. Under de senaste åren fick Addison sin största framträdande. År 1717 utnämndes han till statssekreterare, ett kontor som han avgick året därpå. Men perioden (1714-19) präglades också av sviktande hälsa, ett förmodligen olyckligt äktenskap och avskiljandet av hans relationer med sin goda vän Richard Steele.