Articles

Melatonins terapeutiska Potential: En översyn av vetenskapen

sammanfattning

Melatonin är en allestädes närvarande naturlig neurotransmittorliknande förening som huvudsakligen produceras av pinealkörteln. Detta medel är involverat i många aspekter av den biologiska och fysiologiska regleringen av kroppsfunktioner. Rollen av endogen melatonin i cirkadiska rytmstörningar och sömnstörningar är väl etablerad. Vissa studier har visat att melatonin också kan vara effektivt vid bröstcancer, fibrocystiska bröstsjukdomar och koloncancer. Melatonin har visat sig modifiera immunitet, stressrespons och vissa aspekter av åldringsprocessen; vissa studier har visat förbättringar i sömnstörningar och ”sundowning” hos patienter med Alzheimers sjukdom. Melatonins antioxidantroll kan vara av potentiell användning för tillstånd där oxidativ stress är involverad i de patofysiologiska processerna. Mångfalden av åtgärder och olika biologiska effekter av melatonin tyder på potentialen för en rad kliniska och hälsofrämjande användningsområden. Denna översyn sammanfattar melatonins fysiologi och diskuterar de potentiella terapeutiska användningarna av melatonin.

Melatonin är en allmänt förekommande neurotransmittorliknande förening som huvudsakligen härrör från pinealkörteln. Det produceras också på ett antal andra områden, till exempel mag-tarmkanalen. En gång märkt som ett huvudhormon har det visat sig vara involverat i många aspekter av biologisk och fysiologisk reglering.

syntes och fysiologisk roll hos människor

Melatonin är ett indolhormon, som är brett fördelat i både växt-och djurkällor, såsom mjölk, bananer, betor, gurkor och tomater. Kemiskt är melatonin N-acetyl-5-metoxytryptamin, ett derivat av serotonin, som i sin tur härrör från tryptofan. Serotonin acetyleras först av N-acetyltransferas (förmodligen det hastighetsbegränsande steget) och metyleras sedan av hydroxyindolortometyltransferas för att bilda melatonin. Melatoninsyntes beror på intakt beta-adrenerg receptorfunktion. Norepinefrin aktiverar N-acetyltransferas och beta-receptorblockerare sänker melatoninsekretionen.

enzymerna för melatoninsyntes aktiveras respektive deprimeras av mörker och ljus. Frisättning av melatonin följer en dygnsrytm (cirka: cirka; dias: en dag) som genereras av de suprachiasmatiska kärnorna som svar på dagsljusförändringar.

genom melatoninfrisättning upprätthåller pinealkörteln den interna klockan som styr kroppens naturliga rytmer. Denna uppenbara klockinställningsegenskap hos melatonin har lett till förslaget att det är en ”kronobiotisk” substans som förändrar och potentiellt normaliserar biologiska rytmer och justerar tidpunkten för andra kritiska processer och biomolekyler (hormoner, neurotransmittorer, etc) som i sin tur utövar många perifera åtgärder.