Articles

Roos-Test

Roos-Test är ett vanligt test som ingår i undersökningen av axeln, speciellt för förekomst av Thoraxutloppssyndrom (TOS). Testet är mycket lätt att utföra. Det är också känt som EAST (Elevated Arm Stress Test) Test eller Hands Up Test.

andra tester för Thoraxutloppssyndrom inkluderar:

  • Adson’s Test / Adson’s Maneuver
  • Allen Test

Involved Structures

  • subclavian artery
  • brachial plexus
Anatomy of the Thoracic Outlet
Thoracic Outlet
BruceBlaus, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

startposition

i detta test lyfter patienten armarna till 90 grader av bortförande i kroppens frontplan med armarna helt externt roterade och armbågarna vid 90 grader av flexion. Sittande roos-testet är när detta test görs i sittande. Testet kan dock också göras i stående.

Teströrelse

patienten öppnar och stänger händerna i upp till 3 minuter.

positivt Test

testet anses vara positivt om patienten inte kan hålla armarna uppe i 3 minuter, eller om patienten upplever smärta, tyngd eller parastesi i axeln, armen eller händerna.

noggrannhet i testet

noggrannheten i Roos-testet för thoraxutloppssyndrom är svårt att bestämma och falska positiva är vanliga.

videodemonstration