Articles

Saxgång

detta gångmönster påminner om en marionett. Hypertoni i benen, höfterna och bäckenet innebär att dessa områden böjs i olika grad, vilket ger upphov till hukande, medan snäva adduktorer ger extrem adduktion, presenterad av knän och lår som slår, eller ibland till och med korsar, i en saxliknande rörelse medan de motsatta musklerna, bortförarna, blir relativt svaga från brist på användning. Vanligast hos patienter med spastisk cerebral pares, individen tvingas ofta också gå på tå om inte plantarflexormusklerna frigörs genom ett ortopediskt kirurgiskt ingrepp.

dessa funktioner är mest typiska med saxgången och resulterar vanligtvis i någon form och till viss del oavsett mildhet eller svårighetsgrad hos det spastiska CP-tillståndet:

  • styvhet och överdriven adduktion av benet i swing
  • plantar flexion av fotleden
  • flexion vid knäet
  • adduktion och inre rotation vid höften
  • progressiva kontrakturer av alla spastiska muskler
  • komplicerade assisterande rörelser i överbenen när de går.