Articles

Sun Life Family Health Center

Sun Life Family Health Center är en ideell organisation som är engagerad i att säkerställa både försäkrad och oförsäkrad tillgång till kvalitets-och prismedvetna tjänster. Sun Lifes uppdrag började 1976, som West Pinal Family Health Center. Sun Life var en utväxt av Arizona Job College, som utvecklades för att ge jobbutbildning för migrerande och säsongsarbetare. Från dessa tidiga och ödmjuka början har Sun Life vuxit till att bli Pinal County största primära vårdgivare. Det som gör Sun Life annorlunda är deras osvikliga oro för patienternas välbefinnande och villighet att ge bästa möjliga upplevelse för varje person som går genom sina dörrar.

Sun Life Family Health Center har 14 platser i hela Apache Junction, Casa Grande, Chandler, Coolidge, Eloy, Florens, Maricopa, Oracle och San Manuel.

För mer information om exakta kliniker, besök: https://www.slfhc.org/our-locations/ eller https://aachc.org/communityhealthcenters/map

Sun Life Family Health Center accepterar nya patienter och erbjuder telehälsovårdstjänster.

både Antigen-och antikroppstestning för COVID-19 erbjuds.

webbplats: www.sunlifefamilyhealth.org