Articles

Vad är data Masking?

data masking är en datasäkerhetsteknik där en dataset kopieras men med känsliga data obfuscated. Denna godartade replika används sedan istället för autentiska data för test-eller träningsändamål.

Vad behöver jag veta om datamaskering?

datamaskering ersätter inte bara känsliga data med tomma. Det skapar karakteristiskt intakta, men oäkta, kopior av personligt identifierbara data eller andra mycket känsliga data för att upprätthålla komplexiteten och unika egenskaper hos data. På detta sätt kommer tester som utförs på korrekt maskerade data att ge samma resultat som de skulle göra på den autentiska datauppsättningen.

vilka är fördelarna med datamaskering?

data maskering är viktigt i många reglerade branscher där personligt identifierbar information måste skyddas från överexponering. Genom att maskera data kan organisationen exponera data efter behov för att testa Team eller databasadministratörer utan att kompromissa med data eller komma ur överensstämmelse. Den främsta fördelen är minskad säkerhetsrisk.

vilka är utmaningarna med datamaskering?

datamaskering är svårt eftersom de ändrade uppgifterna måste behålla alla egenskaper hos de ursprungliga uppgifterna som skulle kräva specifik behandling. Ändå måste den vara tillräckligt transformerad så att ingen som tittar på repliken skulle kunna reversera den. Kommersiella mjukvarulösningar finns tillgängliga för att automatisera maskering och ge förtroende för fördunklingskvaliteten.