Articles

CathiaJ

De wanen van Sir Arthur Evans

Sir Arthur Evans was een archeoloog die in 1900 begon met het opgraven en reconstrueren van de “grote stad” Knossos op Kreta. Hij geloofde dat hij het paleis van Koning Minos en zijn beruchte labyrint had ontdekt waar, volgens de legende, de Minotaurus gevangen was gehouden. Hij raakte geobsedeerd door deze ontdekking en hij spendeerde bijna 30 jaar van zijn leven en een groot deel van het fortuin van zijn familie aan de wederopbouw van het paleis. Hij probeerde zelfs de zuilen en fresco ‘ s van het paleis na te bootsen.

Knossos fresco en column

Evans had Homerus en de oud-Griekse historici gelezen; hij was gefascineerd door de Minoïsche beschaving en geloofde dat deze groter was dan de Griekse beschaving. Inderdaad schreef hij dat “Griekenland een tak van de Minoïsche cultuur op het vasteland was, een Minoïsche plantage” (Andrew Robinson 75). Evans had het op veel punten mis en zijn bevindingen en overhaaste veronderstellingen zijn sinds de jaren 1940 in diskrediet gebracht door archeologen.

hij is interessant voor mij niet vanwege zijn bevindingen–want toen hij stierf moest hij nog de tablet decoderen met primitieve karakters die hij “lineair Schrift van klasse B” noemde en die twee tot drie eeuwen voor de Trojaanse oorlog dateerden–omdat ze in sommige opzichten minimaal zijn. Hij is interessant omdat hij in zijn professionele en persoonlijke omgang in de academische gemeenschap de slechtste soort onderzoekers vertegenwoordigt.Evans was vol van dromen van grootsheid en weigerde uit hebzucht en egoïsme te onthullen wat hij in de opgravingen op Kreta vond. In feite vertelt Andrew Robinson een incident toen “de directeur van de Britse School in Athene het waagde om het oneens te zijn” en het oneens was met Evans; het gevolg was dat “hij met pensioen moest gaan uit zijn functie werd uitgesloten van graven in Griekenland voor een aanzienlijke periode” (Lost Languages 76). Evans regeerde het veld met terreur en zijn “hegemonie over vrijwel elke geleerde in het veld werd de orthodoxie”. Hij zou de tabletten die zijn team had opgegraven niet delen met andere collega ‘ s uit angst dat ze ze zouden kunnen decoderen voordat hij dat deed. In de tussentijd boekte hij langzaam vooruitgang en las hij de symbolen verkeerd. Op een keer toen zijn team een aantal van deze pagina-vormige tabletten had opgegraven die in een fragiele staat waren, “zelfs broze conditie” slaagde hij erin om ze te vernietigen door onvoorzichtigheid door ze achter te laten in “een opslagruimte met een lekkend dak”.

Evans with a tablet

Evans’ monopolie op het gebied was zo krachtig dat “zowel het idee van Griekse overwicht over de Minoën als het idee van hiëroglyfic phoneticism werden beschouwd als voorbij de bleke of intellectual respectability”. Pas na zijn dood, 90 jaar oud, in 1941, konden zijn collega ‘ s en vrienden eindelijk de tabletten bemachtigen en de moeizame taak op zich nemen om de inhoud ervan te ontcijferen en zijn fouten te corrigeren. Evans liet een erfenis achter van verwarde en onsamenhangende noten die de voortgang van ontcijfering belemmerden “zoals de man zelf hen had gehinderd terwijl hij leefde”.de inhoud van de tabletten werd uiteindelijk ontcijferd door een van Evans’ studenten, Michael Ventris, die de veronderstellingen van zijn mentor tegensprak toen duidelijk werd dat de tabletten in het Grieks waren geschreven en niet in het Minoïsch en Kreta was binnengevallen door de Grieken die een speciaal systeem van codes uitvonden om administratieve en banale feiten over de economie en het beheer van het paleis vast te leggen.

Evans ‘ voorbeeld is niet uniek. De academische wereld en de bredere onderzoeksgemeenschap wemelen van egoïstische, machtsbeluste megalomanen die hun ethiek en de carrières van hun collega’ s opofferen voor een kans om roem op te eisen. De academische gemeenschap lijdt onder tegengestelde krachten van samenwerking en concurrentie. Vaak heeft concurrentie voorrang omdat ego ‘ s bevredigd moeten worden. Evans investeerde zijn eigen fortuin in zijn onderzoek, maar hij was niet in staat om het niveau van bekendheid te bereiken dat hij streefde naar omdat zijn weigering om samen te werken zijn kansen beperkte om zijn transcriptie te ontwikkelen. Hij leeft voort in de geschiedenis als de onderzoeker die onderzoek belemmerde, de decoder die er niet in slaagde om te ontcijferen.

Andrew Robinson ’s boek is Lost languages: the enigma of the world’ s undecided scripts. Thames & Hudson, 2009.