Articles

Rosebud, Missouri

Historical population
Census Pop.
1930 162
1940 193 19.1%
1950 254 31.6%
1960 288 13.4%
1970 305 5.9%
1980 326 6.9%
1990 380 16.6%
2000 364 −4.2%
2010 409 12.4%
2019 (est.) 405 −1.0%
U.S. Decennial Census

2010 censusEdit

As of the census of 2010, there were 409 people, 179 households, and 107 families living in the city. A népsűrűség 470,1 lakos volt négyzetmérföldenként (181,5/km2). 197 lakóegység volt, átlagos sűrűsége 226,4 négyzetmérföldenként (87,4/km2). A város faji összetétele 97,1% fehér, 0,2% indián, 1,0% Ázsiai, 0,2% csendes-óceáni szigetlakó, 0,5% más versenyekből, 1,0% pedig két vagy több versenyből származott. Bármely faj spanyol vagy latinja a lakosság 1,7% – a volt.

179 háztartás volt, 26,8% – uknál 18 év alatti gyermekek éltek velük, 47,5% – UK együtt élő házaspár volt, 10,1% – uknál női háztulajdonos volt, férj nélkül, 2.2% – uknak volt férfi házigazdája, feleség nélkül, 40,2%-uk pedig nem családos volt. Az összes háztartás 34,1% – át egyének alkották, 15,1% – uk pedig egyedül élt, aki 65 éves vagy annál idősebb volt. A háztartások átlagos mérete 2,28, a családok átlagos mérete pedig 2,88 volt.

a medián életkor a városban 43,2 év volt. A lakosok 22,7% – a 18 év alatti volt; 5,9% 18-24 éves volt; 24,7% 25-44 éves volt; 27,4% 45-64 éves volt; 19,3% pedig 65 éves vagy annál idősebb. A város nemi összetétele 47,4% férfi, 52,6% nő volt.

2000 censusEdit

a 2000-es népszámláláskor 364 ember, 155 háztartás és 103 család élt a városban. A népsűrűség 1119,4 fő volt négyzetmérföldenként (425,9/km2). 165 lakóegység volt, átlagos sűrűsége 507,4 négyzetmérföldenként (193,1/km2). A város faji összetétele 97,53% fehér, 0,27% afroamerikai, 2,20% pedig két vagy több fajból származott.

155 háztartás volt, ebből 31,6% – ban 18 év alatti gyermekek éltek velük, 55,5% – UK együtt élő házaspár volt, 8.4% – uknak volt női házigazdája, férj nélkül, 33,5%-uk pedig nem családos volt. Az összes háztartás 32,3% – át egyének alkották, 17,4% – uk pedig egyedül élt, aki 65 éves vagy annál idősebb volt. A háztartások átlagos mérete 2,35, a családok átlagos mérete 2,88 volt.

a városban a lakosság eloszlott, 25,8% – UK 18 év alatti, 9,6% – UK 18-24, 27,7% – UK 25-44, 17,9% – UK 45-64 éves, 19,0% – uk pedig 65 éves vagy annál idősebb volt. A medián életkor 36 év volt. Minden 100 nőstényre 91,6 hím volt. Minden 100 18 éves vagy annál idősebb nőre 90 volt.1 férfi.

a város háztartásának medián jövedelme 29 688 dollár, a család medián jövedelme pedig 33 750 dollár volt. A férfiak medián jövedelme 24 766 dollár volt, szemben a nők 17 857 dollárjával. A város egy főre jutó jövedelme 18 513 dollár volt. A családok körülbelül 13,5% – A és a lakosság 23,3% – a volt a szegénységi küszöb alatt, beleértve a 18 év alatti személyek 30,2% – át és a 65 évesnél idősebbek 16,4% – át.