Articles

Co To jest maskowanie danych?

maskowanie danych to technika bezpieczeństwa danych, w której zbiór danych jest kopiowany, ale z poufnymi danymi zaciemnionymi. Ta łagodna replika jest następnie używana zamiast autentycznych danych do celów testowych lub szkoleniowych.

co muszę wiedzieć o maskowaniu danych?

maskowanie danych nie tylko zastępuje wrażliwe dane spacjami. Tworzy charakterystyczne nienaruszone, ale nieautentyczne repliki danych osobowych lub innych bardzo wrażliwych danych w celu zachowania złożoności i unikalnych cech danych. W ten sposób testy wykonywane na odpowiednio zamaskowanych danych dadzą takie same wyniki, jak na autentycznym zbiorze danych.

jakie są korzyści z maskowania danych?

maskowanie danych jest niezbędne w wielu regulowanych branżach, w których dane osobowe muszą być chronione przed nadmiernym narażeniem. Maskując dane, organizacja może je udostępniać w razie potrzeby, aby przetestować zespoły lub administratorów baz danych bez narażania danych lub utraty zgodności. Podstawową korzyścią jest zmniejszenie ryzyka dla bezpieczeństwa.

jakie są wyzwania związane z maskowaniem danych?

maskowanie danych jest trudne, ponieważ zmienione dane muszą zachować wszelkie cechy oryginalnych danych, które wymagałyby określonego przetwarzania. Jednak musi ona być na tyle przetransformowana, aby nikt oglądający replikę nie był w stanie jej odwrócić. Dostępne są komercyjne rozwiązania programowe, które automatyzują maskowanie i zapewniają pewność co do jakości maskowania.