Articles

Fiume-krisen

omarbejdning af fødslen af fascisme, nationalisme og Imperiets fald efter første verdenskrig, fortæller Dominic Kirchner Reill, hvordan folket i Fiume forsøgte at genskabe imperiet i nationens skikkelse.Fiume-krisen omarbejder det, vi ved om fascismens fødsel, nationalismens fremkomst og Imperiets fald efter Første Verdenskrig ved at fortælle historien om den treårige periode, hvor Adriaterhavsbyen Fiume (i dag Rijeka, Kroatien) skabte en international krise.

i 1919 blev den multikulturelle tidligere Habsburg-by besat af de paramilitære styrker fra den flamboyante digtersoldat Gabriele D ‘ annuncio, der havde til formål at annektere territoriet til Italien og blev en inspiration for Mussolini. Mange lokale italienere støttede indsatsen og plejede en standardfortælling om nationalistisk fanatisme. Kirchner Reill viser imidlertid, at praktiske realiteter, ikke nationalistiske idealer, var i førersædet. Støtte til annektering var stort set et resultat af de daglige frustrationer i livet i en “spøgelsesstat”, der blev drevet af Imperiets fald. Uanset hvad Fiumes folk ønskede, var velstand, som de forbandt med den autonomi, de havde haft under Habsburgs suverænitet. I disse skumringsår mellem den verden, der var, og den verden, der ville være, forsøgte mange på tværs af det tidligere imperium at genoprette de velkendte regeringsformer, der engang støttede dem. I det omfang de henvendte sig til nationalstater, var det ikke af iver for nationalistisk selvbestemmelse, men i håb om, at disse stater ville genoprette fordelene ved det kosmopolitiske Imperium.

imod den alt for glatte fortælling om efterkrigstidens nationalisme demonstrerer Fiume-krisen Udholdenheden i den kejserlige fantasi og udskærer et vigtigt sted for historien nedenfra.