Articles

Employee experience management

samen met de notie van ervaringseconomie wordt werknemerservaring gedefinieerd als een set psychocognitieve gevoelens over de ervaringsvoordelen van werk. Employee experience wordt gevormd wanneer een werknemer interageert met loopbaanelementen (bijvoorbeeld bedrijven, toezichthouders, collega ‘ s, klant, milieu, enz.) die invloed hebben op zijn of haar cognitie en attitudes en leidt tot bepaald gedrag met betrekking tot de baan en het bedrijf van de werknemer.

Employee experience management (EEM) werd geconceptualiseerd door Kaveh Abhari als een benadering om positieve ervaringen te leveren aan werknemers die leidt tot positieve klantervaring door de nadruk te leggen op hun ervaringsbehoeften en experiëntiële marketing voor externe klanten. EEM is, net als bij interne marketing, een interne aanpak die zich richt op werknemers (interne klanten) voorafgaand aan externe klanten.EEM is gebaseerd op het doel van het creëren van een wenselijke klantervaring wanneer medewerkers interactie met klanten of informatie en diensten aan hen. Gebruik te maken van werknemers in het leveren van merk-waarde belofte is een andere zorg. EEM gaat verder dan standaard human resource management door het belonen van de ervaring van werknemers in de vormen van zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling.

een global human-capital trends survey gebaseerd op meer dan 7.000 reacties in meer dan 130 landen omschreef het verschuivende paradigma als: “na drie jaar van worstelen om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren… zien leidinggevenden een noodzaak om de organisatie opnieuw te ontwerpen.”