Articles

Employee experience management

tillsammans med begreppet erfarenhetsekonomi definieras anställdas erfarenhet som en uppsättning psykokognitiva känslor om de erfarenhetsmässiga fördelarna med anställning. Medarbetarupplevelse bildas när en anställd interagerar med karriärelement (t.ex. företag, handledare, medarbetare, kund, miljö etc.) som påverkar hans eller hennes kognition och attityder och leder till särskilda beteenden relaterade till den anställdes jobb och företag.

Employee experience management (EEM) konceptualiserades av Kaveh Abhari som ett tillvägagångssätt för att leverera positiva upplevelser till anställda som leder till positiv kundupplevelse genom att betona deras erfarenhetsbehov liksom erfarenhets marknadsföring för externa kunder. EEM, på liknande sätt som med intern marknadsföring, är ett internt tillvägagångssätt med fokus på anställda (interna kunder) före externa kunder.EEM bygger på målet att skapa en önskvärd kundupplevelse när anställda interagerar med kunder eller tillhandahåller information och tjänster till dem. Att använda anställda för att leverera varumärkesvärde löfte är ett annat problem. EEM går utöver standard Human resource management genom att belöna anställdas erfarenhet i form av både professionell och personlig utveckling.

en global undersökning om humankapitaltrender baserad på mer än 7 000 svar i över 130 länder inramade det skiftande paradigmet som: ”efter tre års kamp för att driva medarbetarengagemang ser Chefer ett behov av att omforma organisationen.”