Articles

Roos Test

Roos Test to wspólny test zawarty w badaniu barku, w szczególności na obecność Thoracic Outlet Syndrome (TOS). Test jest bardzo łatwy do przeprowadzenia. Jest również znany jako EAST (podwyższone Ramię Stress Test) Test lub ręce do góry Test.

inne badania na zespół wylotu klatki piersiowej obejmują:

  • Adson’s Test / Adson’s Maneuver
  • Allen Test

Involved Structures

  • subclavian artery
  • brachial plexus
Anatomy of the Thoracic Outlet
Thoracic Outlet
BruceBlaus, CC BY-SA 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

pozycja wyjściowa

w tym teście pacjent podnosi ramiona do 90 stopni uprowadzenia w płaszczyźnie czołowej ciała z ramionami całkowicie obróconymi zewnętrznie, a łokciami pod kątem 90 stopni zgięcia. Test na siedząco polega na wykonaniu tego testu na siedząco. Jednak test można również wykonać w pozycji stojącej.

ruch testowy

pacjent otwiera i zamyka ręce do 3 minut.

pozytywny wynik testu

test uważa się za pozytywny, jeśli pacjent nie jest w stanie utrzymać ramion w górze przez 3 minuty lub jeśli pacjent odczuwa ból, uczucie ciężkości lub parastezję w ramieniu, ramieniu lub rękach.

dokładność testu

dokładność testu Roos w przypadku zespołu wylotu klatki piersiowej jest trudna do określenia i często występują fałszywe wyniki.

demonstracja wideo